Infobulletin 27 september 2017

 

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon!

Infobulletin 27 september 2017

 

Beste  deelnemer of toekomstig lid van DO!

 

Hierbij het 5de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! waarin weer veel nieuws te melden valt.

 Zonnedak is overtekend

Het aantal gecontracteerde paneeldelen waarvoor is getekend is uitgekomen op 1011 stuks.

Oftewel een 111 meer dan de capaciteit die we hebben.  Tevens hebben zich gedurende de inschrijving nog 5 nieuwe deelnemers gemeld welke samen ook nog een 60-70 paneeldelen zouden willen.  We hebben in het bestuur besloten te gaan proberen niemand af te wijzen.

 

Project vergroot naar 1440 panelen

We hebben alle opties bekeken om te bezien hoe we de overtekening op kunnen lossen.

Op het dak van het oorlogsmuseum hadden we ruim gepland. Door daar wat strakker te leggen kunnen we er wat meer dan 1200 kwijt. Tevens kunnen we het dak van de Pit er ook in betrekken met een 140 tal panelen.

Het bestuur heeft daarom besloten om het beschikbare dak maximaal te benutten en het project te vergroten van 1200 naar 1440 panelen. Dit betekent dat we niemand van de huidige belangstellenden teleur hoeven te stellen en dat we nog ruimte hebben voor enkele extra deelnemers.   Wel zal door deze uitbreiding het project iets meer tijd vragen omdat de leveranciers die extra installatie nog aan moeten bieden.

 

Nog enkele leden mogelijk

Door de projectvergroting is er nog voor ruim 50 panelen ruimte voor nieuwe belangstellenden.  Dus mocht je nog mee willen doen meld je dan snel, de laatsten gaan op volgorde van aanmelding.

 

Inschrijfprijs nog niet bekend

Door de projectuitbreiding is de finale inschrijfprijs nog niet bekend. Door de grote belangstelling worden de kosten laag en zal de uiteindelijke prijs naar verwachting rond de 300 Euro per paneeldeel komen te liggen.

 

 Installatie

Van de 4 potentiële leveranciers die we benaderd hebben, hebben er 3 ook een aanbieding gemaakt. De aanbiedingen liggen scherp in de markt. Door de uitbreiding van het project hebben we nog geen keuze gemaakt. We vragen bij de 2 beste een aanvullende offerte voor de uitbreiding en bepalen dan de keuze. We verwachten met 2-3 weken dat te kunnen doen.

 

Ledenvergadering

We hebben besloten om op woensdag 8 november een ledenvergadering te houden in de Pit. Deze zal beginnen met een inloop en koffie vanaf 19:30 uur en het formele deel van de avond vanaf 20:00 uur.  We zullen dan de keuze van leverancier toe lichten en tevens de offertes van de energieleverancier presenteren waarop de vergadering de keuze zal maken.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis
 • Aanvraag extra offerte installatie i.v.m. uitbreiding leverancier
 • Aanvraag offertes en beoordeling energie leverancier
 • Voorbereiding Ledenvergadering 8 November a.s.

Mocht je met betrekking tot de ledenovereenkomst nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan, Dennis en Herman

Infobulletin 3 september 2017

Hierbij het 4de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! waarin weer veel nieuws te melden valt.

Inschrijvingen lopen zeer goed

Reeds in de 3 weken van de formele inschrijving hebben zich 34 leden met bijna 535 panelen zich contractueel aangemeld. Opvallend is dat veel deelnemers uiteindelijk met een hoger aantal panelen inschrijven dan aanvankelijk opgegeven.

Als alle nog te ontvangen overeenkomsten mee gaan doen gaan we overschreven worden. En wel over de 1000 panelen. Dat zou met de 300 van de Pit dus ruim 1300 stuks worden Mocht dit gebeuren dan gaan we proberen toch alles te realiseren. We houden jullie op de hoogte.

Voor al diegene die het nog niet gedaan hebben, we naderen de inschrijfdatum van 15 september dus zorg dat je bijtijds bent zodat je niet achter het net vist. Dus uiterlijk 15 september moet de getekende overeenkomst binnen zijn bij Duurzaam Overloon! Print de ontvangen overeenkomst 2x uit, parafeer de pagina’s en teken de laatste pagina. deponeer beide bij De Pit in de brievenbus en u ontvangt enkele dagen later een door het bestuur getekende versie retour.

Duurzame bankrekening geopend

Geheel in lijn met de doelstelling van Duurzaam Overloon! hebben we besloten om een bankrekening te openen bij de duurzaamste bank van Nederland de Triodos bank.

Penningmeester

We hebben goed nieuws Duurzaam Overloon! heeft een zeer goede kandidaat penningmeester gevonden. Herman Voesten , bij velen van jullie bekend als penningmeester van de voetbalclub, heeft besloten niet alleen lid te worden met een aantal panelen maar zich ook kandidaat te stellen als bestuurslid voor de functie van penningmeester.

Op de eerstvolgende ledenvergadering zal hij conform de statuten verkozen kunnen worden door de leden.

Uitvraag installatie

De uitvraag voor de levering van de zonne installatie is uitgestuurd naar de mogelijke leveranciers.

We hebben een lijst van mogelijke leveranciers in de regio in kaart gebracht en hier een eerste voorselectie op toegepast. Criteria voor de voorselectie waren: 1 omvang. Zijn ze groot genoeg om een dergelijke grote installatie in relatief korte tijd te instaleren. En 2: financiële sterkte van de onderneming. Zijn ze financieel sterk genoeg om geen risico’s te lopen bij de levering en voor garanties in de komende jaren.

Op basis hiervan zijn in eerste instantie 4 partijen uitgenodigd om een offerte te maken.

 1. Van Gemert in Overloon
 2. Janssen Beugen (heeft zich inmiddels teruggetrokken)
 3. Thijssen Elektro uit Deurne
 4. Tijssens uit Heeze (deze hebben ook de installatie van het oorlogsmuseum geleverd)

Schouw voor de potentiële leveranciers

Op 1 september heeft de schouw voor de mogelijke leveranciers plaatsgevonden op het dak van het Oorlogsmuseum. Zie de foto hieronder.

Uitvraag energieafnemer/leverancier.

We hebben een uitvraag specificatie opgesteld voor de afname van de geleverde stroom en de levering van stroom aan de leden.

We verwachten deze aanvraag begin september uit te sturen naar de potentiële kandidaten,  begin september.

Voorselectie heeft geleid tot de volgende mogelijke energieleverancier

 1. Greenchoice
 2. Qurrent
 3. Van de Bron
 4. Engie

Op de ledenvergadering (eind september/begin oktober) zullen we de offertes voorleggen en kiest de vergadering de partij waar we mee in zee gaan.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Finaliseren formele inschrijving leden . (Uiterlijk 15 september binnen)
 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis
 • Offertebeoordeling installatie leverancier
 • Aanvraag offertes en beoordeling energie leverancier
 • Voorbereiding Ledenvergadering eind september/begin oktober

Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan, Dennis en Herman

Infobulletin 30 juli 2017

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon! U.A.

 

Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

Nu de Coöperatie Duurzaam Overloon! formeel bestaat kunnen we starten met de formele inschrijving.

Onder de menu tab Informatie vindt je een voorbeeld van de ledenovereenkomst en het paneeldelen reglement.


Hoe schrijf ik me formeel in?

Binnenkort ontvang je de ledenovereenkomst en het paneeldelen reglement in de mail.

De ledenovereenkomst is reeds op jouw naam gesteld met door jouw opgegeven gegevens en aantal panelen van deelname zoals vermeld op het interesse formulier.

Indien je akkoord gaat met de overeenkomst dan print je deze in tweevoud uit , onderteken je beide exemplaren en levert deze in bij de Coöperatie.

Dit inleveren kan op 2 manieren:

 • Opsturen per post naar:

Coöperatie Duurzaam Overloon! U.A.
14 Oktoberplein 2
5825 CC Overloon.

 • Of je deponeert het bij De Pit in de brievenbus.

Uiterlijk 15 september 2017 moet de overeenkomst bij Duurzaam Overloon! Ontvangen zijn.

Na ontvangst zal het bestuur beide exemplaren ondertekenen en 1 getekend origineel naar je terugsturen. Daarna ben je formeel lid van de coöperatie Duurzaam Overloon! U.A.

Wanneer en hoe moet ik mijn inleggeld betalen?

Indien de voorinschrijvingen voor 900 panelen daadwerkelijk wordt omgezet in 900 gekochte panelen heeft dat een substantiële consequentie in positieve zin. De eerder vermelde inschrijfprijs van 350 Euro maximaal per paneel kan dan veel lager.

In de week na 15 september maakt het bestuur de balans op van het aantal inschrijvingen en de aangevraagde offertes daarna kan dan ook de werkelijk inschrijfprijs bepaald worden.  Indien alle 900 panelen gekocht worden zal de inschrijfprijs naar alle verwachting onder de 300 Euro per paneel liggen.

U ontvangt daarna een factuur van het totaalbedrag van inleg. Deze bestaat uit het aantal gecontracteerde panelen maal de definitieve inschrijfprijs. Dit bedrag dient binnen 2 weken na factuurdatum op de bankrekening van Duurzaam Overloon te zijn bijgeschreven.

Kortom ergens begin Oktober dient er te worden betaald.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Formele stappen als openen van de bankrekening en werven en selecteren van een penningmeester.
 • Voorselectie en financiële screening van de potentiele leveranciers voor het zonnedak.
 • Opstellen technische specificatie en aanvraag offertes voor het zonnedak
 • Formeel contracteren van het dak van het oorlogsmuseum

 

Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst nog vragen hebben dan kun je via de mail contact opnemen:

 

Het Duurzaam Overloon! team: Stijn Eric, Antwan en Dennis.

Coöperatie Duurzaam Overloon! is opgericht.

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon !

Infobulletin 10 Juli 2017

  

Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

Coöperatie Duurzaam Overloon! is opgericht.

Afgelopen woensdagmorgen 5 juli was er een eerste belangrijke mijlpaal voor Duurzaam Overloon. DO! Is formeel opgericht middels het passeren van de oprichtingsakte bij de notaris.

Dit belangrijke moment is op de gevoelige plaat vastgelegd. Van links naar rechts zien we Eric Toonen als secretaris van DO!, Dennis Gieselaar bestuurslid van DO! Stijn Heijs als voorzitter van DO! bezig met de akte ondertekening en Sharon Rieff notaris te Vierlingsbeek.

Voor de oprichting willen we zowel de notaris als de gemeente Boxmeer hartelijk bedanken. Beiden wensten de start van de coöperatie een warm hart toe. De notaris middels een scherpe prijsstelling en zeer snelle service. De gemeente Boxmeer voor het betalen van deze oprichtingskosten.

 

 

De status waar we nu staan

De vervolg informatieavond op 14 juni was weer goed bezocht. De teller staat nu op 71 belangstellenden en we zitten momenteel boven 900 panelen qua inschrijvingen.

Als alle belangstellenden ook daadwerkelijk deel gaan nemen zullen we dus een zonnedak van 1200 panelen realiseren. 300 voor de Pit en 900 voor de Coöperatie. Al deze 1200 zullen worden geplaatst op het dak van het oorlogsmuseum.

Conclusie: De maximale capaciteit van 1200 panelen gaat er komen

Ondanks dat we de maximale capaciteit bereikt lijken te hebben kunnen belangstellenden zich nog steeds inschrijven. Tenslotte is niet zeker dat iedereen ook daadwerkelijk meedoet. Daarnaast; mocht er voldoende belangstelling zijn dan zullen we de mogelijkheden van een tweede dak onderzoeken.

Inschrijfprijs  waarschijnlijk onder de 300 euro

Indien daadwerkelijk de 900 voorinschrijvers ook allemaal de ledenovereenkomst tekenen heeft dat een substantiële consequentie in positieve zin . De eerder vermelde inschrijfprijs van 350 Euro per paneel kan veel lager.

Op basis van de huidige inschattingen zal die tussen de 275 en 300 Euro komen te liggen.

Het exacte bedrag weten we pas als alle inschrijvers zeker zijn en we ook de exacte investeringsbedragen bekend zijn.

 

Financieel rendement naar boven de 7%

Door de veel grotere belangstelling dan verwacht zal het financieel rendement veel beter zijn dan het eerder vermelde 4-5%. Op basis van de huidige inschattingen zal dit tussen de 7-8% per jaar liggen. Dit omdat de inleg per paneel veel lager zal zijn. Tevens zijn diverse jaarlijkse coöperatiekosten een vast bedrag. Hierdoor zullen  deze per paneel per jaar dus lager worden. Deze lagere aanschaf met lagere kosten leidt tot een veel beter rendement.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Nu de coöperatie bestaat kunnen we ook de formele ledenovereenkomsten definitief maken. We verwachten rond 20 juli deze naar alle belangstellenden toe te sturen
 • Formele stappen, inschrijving Kamer van Koophandel, openen bankrekening en werven en selecteren van een penningmeester.
 • Opstellen technische specificatie en aanvraag offertes voor het zonnedak
 • Formeel contracteren van het dak van het oorlogsmuseum

 

Kortom binnen 2 weken verwachten we te starten met de formele inschrijving via de ledenovereenkomsten. We houden jullie op de hoogte.

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan en Dennis

Artikel in de Peel en Maas

Zonnepanelen Overloon in trek

 

Overloon | Het zonnepanelenproject voor gemeenschapshuis De Pit loopt voortvarend. Er hebben zich bijna 70 mensen gemeld die interesse hebben in de aankoop van een of meerdere panelen.

 

Door het opwekken van zonne-energie wil een werkgroep, waarin onder meer vertegenwoordigers van plaatselijke bedrijven als Henra en Van Gemert Installatiegroep zitten, het hoge energieverbruik van het gemeenschapshuis aanpakken.

 

Om een deel van het exploitatietekort van De Pit terug te dringen, wordt het hoge energiegebruik van het gemeenschapshuis aangepakt. Het doel van het project is om jaarlijks 10.000 euro op het energieverbruik te besparen. In totaal kunnen 200 zonnepanelen op het dak van De Pit worden gelegd. Tevens heeft het plaatselijke oorlogsmuseum belangeloos zijn medewerking toegezegd.  “Op een gedeelte van het dak van het museum kunnen nog eens 1200 panelen worden geplaatst”, zegt Henra-directeur Stijn Heijs. “Daarmee halen we onze doelstelling, 10.000 euro reductie in energiekosten, ruim en is het ook voor de investeerders, zowel particulieren als bedrijven, interessant om dit project te steunen. Ja, natuurlijk zijn we als plaatselijke en zojuist opgerichte energiecoöperatie erg bij met de steun van het oorlogsmuseum en de belangstelling van burgers. Die is veel groter dan we van tevoren hadden verwacht. Maar eigenlijk is het succes ook wel te verklaren. Door de deelname krijgt de Pit gratis panelen. De opbrengst gaat naar de deelnemers aan de coöperatie. Zeker voor mensen die geen zonnepaneel op hun eigen dak willen hebben, is dit project een unieke kans. Het is een win-winsituatie voor alle deelnemers.”

De coöperatie staat niet allen open voor inwoners van Overloon maar alle aangrenzende postcodes waardoor ook inwoners in Venray noord, Smakt en Merselo deel kunnen nemen aan deze zonnestroom coöperatie

Op woensdag 14 juni om 19.30 uur vindt in De Pit een tweede bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als geïnteresseerde hebben gemeld. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie is er sinds kort een eigen website in de lucht te weten www.duurzaamoverloon.nl

Pitch tijdens duurzaamheidsbijeenkomst van PK Boxmeer.

Op woensdag 17 mei organiseerde PK haar eerste thema avond rondom duurzaamheid. Onder de naam “In je element, lokale duurzaamheidsinitiatieven voor de gemeente Boxmeer”

Stijn Heeft daar een presentatie gegeven over onze op te richten coöperatie en het initiatief Duurzaam Overloon! Er waren een 30 tal geïnteresseerde luisteraars aanwezig.

Na afloop hebben zich twee belangstellenden voor deelname gemeld die beiden een formulier gaan insturen. De belangstelling blijft nog steeds groeien!

Info bulletin 16 mei 2017

Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

 

Middels dit infobulletin wensen we U te informeren over de oprichting van een duurzame energiecoöperatie in Overloon. U ontvangt dit infobulletin omdat U zich op de informatie avond van 12 april (of later) hebt ingeschreven met een interesseformulier als mogelijke belangstellende in een mogelijke deelname aan een collectief zonnedak in Overloon.

Bij deze de status waar we nu staan.

De belangstelling op de avond was groot en we hadden op 12 april reeds 42 inschrijvingen. De weken erna zijn er nog volop belangstellenden bijgekomen. De actuele stand op 8 mei is 65 mogelijke deelnemers. Nog niet alle inschrijvers hebben aangegeven met hoeveel panelen ze meedoen echter als we die meetellen op het gemiddelde van de overige deelnemers dan staat de teller op ruim 850 panelen voor de deelnemers. Dit is veel meer dan we hadden gehoopt. Het minimum waarop we zouden starten was 200 panelen en ons doel was 300 panelen. Van de 65 mogelijke deelnemers wonen er 63 in Overloon.

Conclusie: De energiecoöperatie Duurzaam Overloon gaat er komen.

 

Uitbreiding team

Het Duurzaam Overloon team is uitgebreid met Dennis Gieselaar uit Overloon. Dennis heeft in zeer langjarige ervaring in ontwikkeling en productie van zonne-energie panelen. Met de deskundigheid van Dennis garanderen we in DO ! een uitstekende technische zonne-installatie. Dennis welkom we zijn blij met je aanhaken.

We bereiken maximale capaciteit

Door de veel grotere belangstelling dan verwacht hebben we de afgelopen weken in kaart moeten brengen wat eigenlijk de maximale capaciteit is die we op het dakoppervlakte kunnen realiseren. Namelijk 850 panelen voor deelnemers en 300 voor De Pit komt de teller op 1150 panelen. En er komen wekelijks nog belangstellenden bij. Kortom zeer waarschijnlijk gaan we de maximale capaciteit van het dak overschrijden. Uit het leg plan van panelen van Dennis blijkt dat we op het oorlogsmuseum er maximaal 1200 kunnen leggen. Dus voor de coöperatie zijn er maximaal 900 panelen die mee kunnen doen. Dus mochten er nog belangstellenden zijn die nog niet ingeschreven hebben doe het snel want de kans dat we vol raken is zeer reëel. Tevens zullen we de inschrijvers die nog geen aantal panelen of kWh hebben opgegeven individueel benaderen voor deze informatie zodat we het beeld compleet krijgen.

Meedoen met nieuwbouw

Via de gemeente hebben we uitgezocht of meedoen met nieuwbouw ook mogelijk is i.v.m. de minimale EPC eisen voor verlening van de bouwvergunning. De huidige regeling biedt daartoe in algemene zin in principe mogelijkheden. Per situatie dient dit wel bekeken te worden en de juiste procedure gevolgd te worden. Mocht je daar in jouw geval vragen over hebben dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente te weten Dhr. Ralph ten Wolde. Hij is bereikbaar via email R.tenWolde@boxmeer.nl  of telefonisch 0485-58 59 11.

Panelen van de Pit sponseren

We hebben enkele vragen gehad van mensen die niet mee willen doen met het project maar wel de Pit willen ondersteunen met hun panelen. Dat is uiteraard ook mogelijk en zelfs van harte welkom. Wens je de Pit te sponsoren met een paneel dan kun je dat aangeven bij de organisatie  info@duurzaamoverloon.nl

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Nieuwe technische uitvoering en offerte i.v.m. veel grotere omvang. Dit kan mogelijk leiden tot een lagere instapprijs dan 350 euro per paneel.
 • Statuten en oprichting van de coöperatie Duurzaam Overloon
 • Concept ledenovereenkomst, paneeldelen reglement en huishoudelijk reglement opstellen.
 • Nieuwe kosten baten berekening i.v.m. nieuwe omvang van het project.
 • Voorbereidingen voor een vervolgbijeenkomst in Juni waarin we aanvullende informatie zullen verschaffen en bespreken. Deze staat voorlopig gepland op woensdagavond 14 Juni. Reserveer de datum alvast nadere details volgen.

 

Jullie grote belangstelling motiveert ons sterk, we houden jullie op de hoogte.

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Antwan en Dennis

We naderen de 600 panelen!

De interesse formulieren blijven binnenkomen. Nog niet iedereen heeft kenbaar gemaakt voor hoeveel panelen er interesse is maar we naderen de 600 panelen. Dit hadden we alleen gehoopt maar niet verwacht. Heb je interesse maar nog geen formulier ingeleverd doe dat dan zo snel mogelijk. het formulier is te downloaden via het menu-item informatie. je kunt het mailen of inleveren in de brievenbus bij De Pit.

Druk bezochte infoavond.

Foto Albert

Succesvolle start energie coöperatie Duurzaam Overloon!

Woensdagavond 12 april vond de eerste voorlichtingsavond van de werkgroep “Duurzaam Overloon!” plaats met als doel te inventariseren of er in Overloon en omgeving interesse is voor het oprichten van een energie coöperatie. Er waren ongeveer 120 personen aanwezig.

Na een introductie door Fons van Mil werd tijdens een heldere presentatie door Stijn Heijs uiteengezet wat de doelstelling van de werkgroep is en was er volop gelegenheid om vragen te stellen over de op te richten energie coöperatie die zich om te starten vooral zal richten op het realiseren van een zonnedak. Er was een coöperatie adviseur aanwezig die verdiepingsvragen kon beantwoorden. Indien er een zonnedak van minimaal 200 panelen gerealiseerd kan worden zal de werkgroep doorgaan met het oprichten van een coöperatie om het initiatief verder ontwikkelen. Het zonnedak zal dan gerealiseerd worden op het dak van het Oorlogsmuseum Overloon.

Na de presentatie hebben 54 geïnteresseerden zich gemeld en daarmee durft de werkgroep te stellen dat de eerste energie coöperatie van de gemeente Boxmeer binnenkort een feit zal zijn. Na de paasvakantie gaat de werkgroep het plan veder uitwerken en volgt er meer informatie.

Heeft u de infoavond gemist maar wel interesse om mee te doen kijk dan op www.duurzaamoverloon.nl voor meer info. Voorlopig gaat u nog door naar de website van De Pit maar binnenkort zal Duurzaam Overloon! een eigen website hebben. U kunt daar het interesseformulier downloaden. Inleveren van het formulier kan in de brievenbus van De Pit of door de informatie te mailen naar info@duurzaamoverloon.nl ook voor vragen kunt u gebruikmaken van dit mailadres.

Bedankt voor de grote belangstelling het geeft ons de (duurzame) energie om door te gaan!

Stijn Heijs, Eric Toonen en Antwan Custers