Coöperatie Duurzaam Overloon! is opgericht.

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon !

Infobulletin 10 Juli 2017

  

Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

Coöperatie Duurzaam Overloon! is opgericht.

Afgelopen woensdagmorgen 5 juli was er een eerste belangrijke mijlpaal voor Duurzaam Overloon. DO! Is formeel opgericht middels het passeren van de oprichtingsakte bij de notaris.

Dit belangrijke moment is op de gevoelige plaat vastgelegd. Van links naar rechts zien we Eric Toonen als secretaris van DO!, Dennis Gieselaar bestuurslid van DO! Stijn Heijs als voorzitter van DO! bezig met de akte ondertekening en Sharon Rieff notaris te Vierlingsbeek.

Voor de oprichting willen we zowel de notaris als de gemeente Boxmeer hartelijk bedanken. Beiden wensten de start van de coöperatie een warm hart toe. De notaris middels een scherpe prijsstelling en zeer snelle service. De gemeente Boxmeer voor het betalen van deze oprichtingskosten.

 

 

De status waar we nu staan

De vervolg informatieavond op 14 juni was weer goed bezocht. De teller staat nu op 71 belangstellenden en we zitten momenteel boven 900 panelen qua inschrijvingen.

Als alle belangstellenden ook daadwerkelijk deel gaan nemen zullen we dus een zonnedak van 1200 panelen realiseren. 300 voor de Pit en 900 voor de Coöperatie. Al deze 1200 zullen worden geplaatst op het dak van het oorlogsmuseum.

Conclusie: De maximale capaciteit van 1200 panelen gaat er komen

Ondanks dat we de maximale capaciteit bereikt lijken te hebben kunnen belangstellenden zich nog steeds inschrijven. Tenslotte is niet zeker dat iedereen ook daadwerkelijk meedoet. Daarnaast; mocht er voldoende belangstelling zijn dan zullen we de mogelijkheden van een tweede dak onderzoeken.

Inschrijfprijs  waarschijnlijk onder de 300 euro

Indien daadwerkelijk de 900 voorinschrijvers ook allemaal de ledenovereenkomst tekenen heeft dat een substantiële consequentie in positieve zin . De eerder vermelde inschrijfprijs van 350 Euro per paneel kan veel lager.

Op basis van de huidige inschattingen zal die tussen de 275 en 300 Euro komen te liggen.

Het exacte bedrag weten we pas als alle inschrijvers zeker zijn en we ook de exacte investeringsbedragen bekend zijn.

 

Financieel rendement naar boven de 7%

Door de veel grotere belangstelling dan verwacht zal het financieel rendement veel beter zijn dan het eerder vermelde 4-5%. Op basis van de huidige inschattingen zal dit tussen de 7-8% per jaar liggen. Dit omdat de inleg per paneel veel lager zal zijn. Tevens zijn diverse jaarlijkse coöperatiekosten een vast bedrag. Hierdoor zullen  deze per paneel per jaar dus lager worden. Deze lagere aanschaf met lagere kosten leidt tot een veel beter rendement.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Nu de coöperatie bestaat kunnen we ook de formele ledenovereenkomsten definitief maken. We verwachten rond 20 juli deze naar alle belangstellenden toe te sturen
 • Formele stappen, inschrijving Kamer van Koophandel, openen bankrekening en werven en selecteren van een penningmeester.
 • Opstellen technische specificatie en aanvraag offertes voor het zonnedak
 • Formeel contracteren van het dak van het oorlogsmuseum

 

Kortom binnen 2 weken verwachten we te starten met de formele inschrijving via de ledenovereenkomsten. We houden jullie op de hoogte.

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan en Dennis

Artikel in de Peel en Maas

Zonnepanelen Overloon in trek

 

Overloon | Het zonnepanelenproject voor gemeenschapshuis De Pit loopt voortvarend. Er hebben zich bijna 70 mensen gemeld die interesse hebben in de aankoop van een of meerdere panelen.

 

Door het opwekken van zonne-energie wil een werkgroep, waarin onder meer vertegenwoordigers van plaatselijke bedrijven als Henra en Van Gemert Installatiegroep zitten, het hoge energieverbruik van het gemeenschapshuis aanpakken.

 

Om een deel van het exploitatietekort van De Pit terug te dringen, wordt het hoge energiegebruik van het gemeenschapshuis aangepakt. Het doel van het project is om jaarlijks 10.000 euro op het energieverbruik te besparen. In totaal kunnen 200 zonnepanelen op het dak van De Pit worden gelegd. Tevens heeft het plaatselijke oorlogsmuseum belangeloos zijn medewerking toegezegd.  “Op een gedeelte van het dak van het museum kunnen nog eens 1200 panelen worden geplaatst”, zegt Henra-directeur Stijn Heijs. “Daarmee halen we onze doelstelling, 10.000 euro reductie in energiekosten, ruim en is het ook voor de investeerders, zowel particulieren als bedrijven, interessant om dit project te steunen. Ja, natuurlijk zijn we als plaatselijke en zojuist opgerichte energiecoöperatie erg bij met de steun van het oorlogsmuseum en de belangstelling van burgers. Die is veel groter dan we van tevoren hadden verwacht. Maar eigenlijk is het succes ook wel te verklaren. Door de deelname krijgt de Pit gratis panelen. De opbrengst gaat naar de deelnemers aan de coöperatie. Zeker voor mensen die geen zonnepaneel op hun eigen dak willen hebben, is dit project een unieke kans. Het is een win-winsituatie voor alle deelnemers.”

De coöperatie staat niet allen open voor inwoners van Overloon maar alle aangrenzende postcodes waardoor ook inwoners in Venray noord, Smakt en Merselo deel kunnen nemen aan deze zonnestroom coöperatie

Op woensdag 14 juni om 19.30 uur vindt in De Pit een tweede bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als geïnteresseerde hebben gemeld. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie is er sinds kort een eigen website in de lucht te weten www.duurzaamoverloon.nl

Pitch tijdens duurzaamheidsbijeenkomst van PK Boxmeer.

Op woensdag 17 mei organiseerde PK haar eerste thema avond rondom duurzaamheid. Onder de naam “In je element, lokale duurzaamheidsinitiatieven voor de gemeente Boxmeer”

Stijn Heeft daar een presentatie gegeven over onze op te richten coöperatie en het initiatief Duurzaam Overloon! Er waren een 30 tal geïnteresseerde luisteraars aanwezig.

Na afloop hebben zich twee belangstellenden voor deelname gemeld die beiden een formulier gaan insturen. De belangstelling blijft nog steeds groeien!

Info bulletin 16 mei 2017

Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

 

Middels dit infobulletin wensen we U te informeren over de oprichting van een duurzame energiecoöperatie in Overloon. U ontvangt dit infobulletin omdat U zich op de informatie avond van 12 april (of later) hebt ingeschreven met een interesseformulier als mogelijke belangstellende in een mogelijke deelname aan een collectief zonnedak in Overloon.

Bij deze de status waar we nu staan.

De belangstelling op de avond was groot en we hadden op 12 april reeds 42 inschrijvingen. De weken erna zijn er nog volop belangstellenden bijgekomen. De actuele stand op 8 mei is 65 mogelijke deelnemers. Nog niet alle inschrijvers hebben aangegeven met hoeveel panelen ze meedoen echter als we die meetellen op het gemiddelde van de overige deelnemers dan staat de teller op ruim 850 panelen voor de deelnemers. Dit is veel meer dan we hadden gehoopt. Het minimum waarop we zouden starten was 200 panelen en ons doel was 300 panelen. Van de 65 mogelijke deelnemers wonen er 63 in Overloon.

Conclusie: De energiecoöperatie Duurzaam Overloon gaat er komen.

 

Uitbreiding team

Het Duurzaam Overloon team is uitgebreid met Dennis Gieselaar uit Overloon. Dennis heeft in zeer langjarige ervaring in ontwikkeling en productie van zonne-energie panelen. Met de deskundigheid van Dennis garanderen we in DO ! een uitstekende technische zonne-installatie. Dennis welkom we zijn blij met je aanhaken.

We bereiken maximale capaciteit

Door de veel grotere belangstelling dan verwacht hebben we de afgelopen weken in kaart moeten brengen wat eigenlijk de maximale capaciteit is die we op het dakoppervlakte kunnen realiseren. Namelijk 850 panelen voor deelnemers en 300 voor De Pit komt de teller op 1150 panelen. En er komen wekelijks nog belangstellenden bij. Kortom zeer waarschijnlijk gaan we de maximale capaciteit van het dak overschrijden. Uit het leg plan van panelen van Dennis blijkt dat we op het oorlogsmuseum er maximaal 1200 kunnen leggen. Dus voor de coöperatie zijn er maximaal 900 panelen die mee kunnen doen. Dus mochten er nog belangstellenden zijn die nog niet ingeschreven hebben doe het snel want de kans dat we vol raken is zeer reëel. Tevens zullen we de inschrijvers die nog geen aantal panelen of kWh hebben opgegeven individueel benaderen voor deze informatie zodat we het beeld compleet krijgen.

Meedoen met nieuwbouw

Via de gemeente hebben we uitgezocht of meedoen met nieuwbouw ook mogelijk is i.v.m. de minimale EPC eisen voor verlening van de bouwvergunning. De huidige regeling biedt daartoe in algemene zin in principe mogelijkheden. Per situatie dient dit wel bekeken te worden en de juiste procedure gevolgd te worden. Mocht je daar in jouw geval vragen over hebben dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente te weten Dhr. Ralph ten Wolde. Hij is bereikbaar via email R.tenWolde@boxmeer.nl  of telefonisch 0485-58 59 11.

Panelen van de Pit sponseren

We hebben enkele vragen gehad van mensen die niet mee willen doen met het project maar wel de Pit willen ondersteunen met hun panelen. Dat is uiteraard ook mogelijk en zelfs van harte welkom. Wens je de Pit te sponsoren met een paneel dan kun je dat aangeven bij de organisatie  info@duurzaamoverloon.nl

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Nieuwe technische uitvoering en offerte i.v.m. veel grotere omvang. Dit kan mogelijk leiden tot een lagere instapprijs dan 350 euro per paneel.
 • Statuten en oprichting van de coöperatie Duurzaam Overloon
 • Concept ledenovereenkomst, paneeldelen reglement en huishoudelijk reglement opstellen.
 • Nieuwe kosten baten berekening i.v.m. nieuwe omvang van het project.
 • Voorbereidingen voor een vervolgbijeenkomst in Juni waarin we aanvullende informatie zullen verschaffen en bespreken. Deze staat voorlopig gepland op woensdagavond 14 Juni. Reserveer de datum alvast nadere details volgen.

 

Jullie grote belangstelling motiveert ons sterk, we houden jullie op de hoogte.

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Antwan en Dennis

We naderen de 600 panelen!

De interesse formulieren blijven binnenkomen. Nog niet iedereen heeft kenbaar gemaakt voor hoeveel panelen er interesse is maar we naderen de 600 panelen. Dit hadden we alleen gehoopt maar niet verwacht. Heb je interesse maar nog geen formulier ingeleverd doe dat dan zo snel mogelijk. het formulier is te downloaden via het menu-item informatie. je kunt het mailen of inleveren in de brievenbus bij De Pit.

Druk bezochte infoavond.

Foto Albert

Succesvolle start energie coöperatie Duurzaam Overloon!

Woensdagavond 12 april vond de eerste voorlichtingsavond van de werkgroep “Duurzaam Overloon!” plaats met als doel te inventariseren of er in Overloon en omgeving interesse is voor het oprichten van een energie coöperatie. Er waren ongeveer 120 personen aanwezig.

Na een introductie door Fons van Mil werd tijdens een heldere presentatie door Stijn Heijs uiteengezet wat de doelstelling van de werkgroep is en was er volop gelegenheid om vragen te stellen over de op te richten energie coöperatie die zich om te starten vooral zal richten op het realiseren van een zonnedak. Er was een coöperatie adviseur aanwezig die verdiepingsvragen kon beantwoorden. Indien er een zonnedak van minimaal 200 panelen gerealiseerd kan worden zal de werkgroep doorgaan met het oprichten van een coöperatie om het initiatief verder ontwikkelen. Het zonnedak zal dan gerealiseerd worden op het dak van het Oorlogsmuseum Overloon.

Na de presentatie hebben 54 geïnteresseerden zich gemeld en daarmee durft de werkgroep te stellen dat de eerste energie coöperatie van de gemeente Boxmeer binnenkort een feit zal zijn. Na de paasvakantie gaat de werkgroep het plan veder uitwerken en volgt er meer informatie.

Heeft u de infoavond gemist maar wel interesse om mee te doen kijk dan op www.duurzaamoverloon.nl voor meer info. Voorlopig gaat u nog door naar de website van De Pit maar binnenkort zal Duurzaam Overloon! een eigen website hebben. U kunt daar het interesseformulier downloaden. Inleveren van het formulier kan in de brievenbus van De Pit of door de informatie te mailen naar info@duurzaamoverloon.nl ook voor vragen kunt u gebruikmaken van dit mailadres.

Bedankt voor de grote belangstelling het geeft ons de (duurzame) energie om door te gaan!

Stijn Heijs, Eric Toonen en Antwan Custers

Persbericht 5-4

Overloon gaat voor groen!                                                                                         

Ga voor zonnestroom en help Gemeenschapshuis De Pit er ook aan!

Duurzaam bezig zijn wordt steeds meer de standaard. Dat kan ook niet anders willen we de toekomst gezond trotseren. Heeft u al duurzame initiatieven ontwikkeld? Voor inwoners in de omgeving van Overloon wordt dat nu heel gemakkelijk. Op gemeenschapshuis de Pit zullen zonnepanelen verrijzen, waarvan u de eigenaar kunt worden. Energiecoöperatie Duurzaam Overloon organiseert op 12 april om 20.00 uur een informatieavond in Gemeenschapshuis De Pit, 14 Oktoberplein 2 in Overloon. 

 

Stijn Heijs, initiatiefnemer van Energiecoöperatie Duurzaam Overloon legt uit. “Geen omkijken naar aanleg, onderhoud en verzekering van zonnepanelen en toch profiteren van de voordelen. Dat is kort gezegd het idee. Het gemeenschapshuis, eventueel aangevuld met het dak van het Oorlogsmuseum wordt vol gelegd met zonnepanelen. Een aantal zonnepanelen samen vormen een Zonnestroomdeel. Inwoners van de zogeheten postcoderoos (in dit geval de postcodes 5825 Overloon, 5844 Stevensbeek, 5826 Groeningen, 5821 Vierlingsbeek, 5817 Smakt, 5804 Venray, 5815 Merselo, 5816 Vredepeel, 5843 Westerbeek en 5824 Holthees) kunnen eigenaar worden van deze zonnestroomdelen. Als eigenaar ontvangt u over de opgewekte hoeveelheid energie een belastingkorting. De energiecoöperatie verkoopt de door u opgewekte elektriciteit en geeft u een financieel rendement (afhankelijk van de energieprijzen tussen de 4,5 en 6).”

 

Kortom snel en makkelijk een bijdrage leveren aan een lokaal duurzaam project en zelf besparen op uw jaarlijkse energiekosten zonder uw eigen dak te gebruiken. Dat heet ‘Samen gaan we voor groen’! Kortom tijd voor een “Pitstop”!

 

Meer informatie is te vinden op www.duurzaamoverloon.nl. Een vraag e-mailen kan ook via info@duurzaamoverloon.nl.

Status update.

Status De Pit naar duurzaam

 

Zoals vorige keer gemeld is er een energiescan uitgevoerd door een deskundige.

Hier zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Al met al zijn de mogelijkheden beperkt vanwege het feit dat het merendeel nieuwbouw is en er reeds veel goed is ingeregeld.

Waar liggen nog wel kansen.

 • De blauwe zaal heeft nog veel energie verbruikende verlichting, we gaan kijken of we deze kunnen vervangen voor LED verlichting. Dit zou een besparing per jaar van een 7000 kWh per jaar kunnen opleveren, ruim 800 Euro/jaar.
 • In enkele vergaderzalen is meer verlichting in gebruik dan noodzakelijk. Hier kunnen we simpel enkel lampen eruit halen.
 • De python ( bierkoeling) staat het gehele jaar aan terwijl deze alleen rond de carnaval wordt gebruikt. We zouden deze een groot deel van het jaar uit kunnen schakelen.
 • De aansluitingen in elektra en gas zijn beduidend groter dan noodzaak. Door deze te reduceren besparen we geen energie maar wel vaste lasten voor de capaciteit van de aansluiting. Hier is en besparing van een 500-800 euro per jaar haalbaar.

De studie maakt wel duidelijk dat willen we de doelstelling van 10.000,– Euro per jaar aan kosten besparing voor De Pit halen dat het geplande zonnedak via de energie coöperatie cruciaal is voor onze doelstelling.

Hieromtrent hebben we ook meer informatie.

We hebben op basis van diverse offertes een business case laten maken door onze adviseur. Op basis hiervan verwachten we dat de deelname aan de coöperatie reeds kan tegen een investering , afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen de 325-350 euro per paneel. Een paneel zal een opbrengst hebben van een 235 kWh per jaar.  Dit gaat via opbrengst en belastingvoordelen een rendement op leveren van een 4,5% per jaar.  Oftewel beduidend meer dan de huidige rente bij de bank.  Ons doel is een zonnedak van 600 panelen, waarbij er 300 voor kleinverbruikers zijn ( particulieren en kleine ondernemers).  We hebben besloten dat we bij een deelname van 200 stuks voor particulieren we het project zullen realiseren.   Er hebben zich inmiddels reeds 6 belangstellenden gemeld dat ze mogelijk interesse hebben mee te doen. Samen reeds voor meer dan 100 panelen.

We leggen nu de laatste hand aan de details en een informatie brochure. Op woensdag 12 April is er dan om 20:00 in De Pit de informatie avond waarop we het project zullen toelichten. Iedereen die belangstelling heeft is daar van harte voor uitgenodigd.  We werken hard aan een website www.duurzaamoverloon.nl en een mail adres info@duurzaamoverloon.nl om jullie vanaf daar van informatie te kunnen voorzien. We hopen deze site voor de 12de April in de lucht te hebben.

 

Groeten en allen tot de 12de April namens De Pit duurzaam team Eric, Antwan, Stijn