Wethouder Verstraaten legt eerste paneel voor zonnedaken Duurzaam Overloon!

Op woensdag 11 april heeft wethouder Jeu Verstraaten onder toeziend oog het eerste zonnepaneel voor Duurzaam Overloon! geplaatst op De Pit in Overloon. Hiermee is de start gemaakt voor het realiseren van de zonnedaken voor Duurzaam Overloon! Een klein deel daarvan ligt op De Pit maar het grootste deel van de in totaal 1440 zonnepanelen komt op het dak van het Oorlogsmuseum in Overloon te liggen. Als alles volgens plan verloop zullen de installaties medio juni volop stroom leveren voor de deelnemers van de coöperatie. Daarmee is de eerste energie coöperatie voor de gemeente Boxmeer een feit. Dat zal voor de deelnemers op gepaste wijze gevierd worden met een zonnefeest later eind juni.

van rechts naar links: Wethouder Jeu Verstraaten, Dennis Gieselaar (Duurzaam Overloon!) Fons van Mil (voorzitter De Pit), Waldi Weerepas (van Gemert Installatiegroep) en Stijn Heijs (voorzitter Duurzaam Overloon!)

We gaan van start!

Hierbij het 9e infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de laatste stand van zaken.

Opdracht tot bouw vertrekt en installatie gaat beginnen

We hebben goed nieuws.  De contracten met de leveranciers zijn getekend en de bouw gaat eind april beginnen.

De laatste puntjes op de i hebben veel tijd en energie gekost maar uiteindelijk zijn vandaag (3 april) de contracten getekend met van Gemert voor de levering en installatie van de 3 zonnedaken voor Duurzaam Overloon! en De Pit.

Planning

We hebben samen met van Gemert en andere partijen een globale planning gemaakt. Gebaseerd op de formele opdracht deze week.

Als alles volgens plan verloopt beginnen we nog eind april met de eerste werkzaamheden.

Het project wordt in 2 fases uitgevoerd. (Is niet ideaal maar beschikbare mensen en  middelen hebben dit als oorzaak). We verwachten eind april te starten met de installatie van de panelen op De Pit en de draagconstructie van de 2 installaties op het Oorlogsmuseum.

Dit zou medio mei klaar moeten zijn. De aansluiting van Duurzaam Overloon! op het dak van De Pit (140 panelen) kan dan direct gebeuren en starten de eerste opbrengsten. We zullen dan enkele weken moeten wachten op de aankomst van de panelen voor de installaties op het Oorlogsmuseum. Die worden in week 24 in Nederland verwacht in de haven van Rotterdam en kunnen dan vanaf week 25 worden gelegd. Als dan alles ligt kan Fudura de installaties aan het net koppelen.

Kortom als alles loopt al gepland zijn alle 3 de installaties eind Juni in  gebruik.

Zonnefeest op zaterdag 30 Juni

Zoals eerder vermeld wordt op uitnodiging van De Pit in ingebruikname gevierd met een zonnefeest voor alle deelnemers aan de coöperatie.  Deze staat gepland op zaterdagavond 30 Juni. Reserveer vast deze datum. We zullen later komen met details hierover.

Investering wordt ongeveer 322,–/Paneel

De uiteindelijke investering valt uit op rond de 322,– euro per paneel.

In het vorige infobulletin hadden we reeds gemeld dat er diverse grote tegenvallers zaten in de verwachtte investeringen.  We dreigden zelfs boven de 325 euro uit te komen.

Uiteindelijk is het toch gelukt om er weer het nodige uit te krijgen maar we blijven wel ver weg van de gemelde 290-300 euro per paneel tijdens de laatste bijeenkomst.

Waarom is dit?  Wel dit kent 2 hoofdoorzaken.  In onze begroting destijds hadden we via onze adviseur gemiddelde kosten meegenomen die bij postcoderoos installaties gebruikelijk waren in Nederland.  Echter in onze specifieke situatie vallen die zeer veel hoger uit.

Reden één is dat omdat het Oorlogsmuseum reeds een installatie op het dak heeft liggen en die van ons erbij komen is er een zeer grote capaciteit aansluiting nodig. Dus het gehele trafostation moet behoorlijk uitgebreid worden.  Dit kost veel geld (en ook veel tijd bij Fudura en Enexis om überhaupt offertes e.d. rond te krijgen).

In totaal hebben we gezamenlijk (Oorlogsmuseum, De Pit en Duurzaam Overloon!) meer dan 3000 panelen op het dak liggen met en capaciteit van bijna 0,9 Megawatt.

Het is nog even spannend geweest of de hoofdkabel naar het Oorlogsmuseum dat wel aan kon. Uiteindelijk gelukkig net wel.

Een 2de hoofdoorzaak is dat de installatie van het Oorlogsmuseum aan de zijde ligt van het gebouw waar de trafo staat. Wij moeten dus een middenspanning installatie aanleggen vanaf onze locatie en naar de aansluiting bij de trafo. Dit was geheel niet in de eerst begroting voorzien. We hebben nog enkele kleine stelposten maar we verwachten rond de 322,– uit te komen.

Verwacht rendement tussen de 4,5-5%

De tegenvallende investering heeft een drukkend effect op het verwachtte rendement.

Dit wordt echter deels gecompenseerd door iets meevallers in de actuele opbrengstprijzen.

Het financieel rendement per jaar ligt momenteel rond de 4,87% op ingelegd vermogen over de 15 jaar.

Dit kan natuurlijk fluctueren afhankelijk van de zonneschijn en energieprijzen en energiebelasting in de 15 jaar.

Recht van opstal wat vertraagd

Om de belasting terug te krijgen is het noodzaak om bij de belastingdienst een akte van recht van opstal te kunnen overleggen.  Dit leek snel geregeld te kunnen worden echter hebben we daar nog verassing gehad die ons wat tijd gekost heeft. Mogelijke pandrechthouders op de panden dienen hier toestemming voor te geven. Dit was voor beide gebouwen o.a. de gemeente. Deze werken volledig mee onder voorwaarden. Hierdoor is deze mogelijke belemmering ook genomen waardoor we de opdracht konden verstrekken.

Eerste verkoop panelen

We hebben ook een eerste verzoek tot verkoop van paneeldelen gehad. Een lid kreeg een kans om elders aan te haken in zijn buurt in Venray.  We hebben bij de verkoop hiervan succesvol kunnen bemiddelen. De bovenste 2 kandidaten van de reservelijst (beiden uit Overloon) hebben ze overgenomen. Hierdoor zijn we gegroeid van 75 naar 76 leden.

Van deze 76 komen er 74 uit Overloon, 1 uit Vierlingsbeek en 1 uit Venray.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Begeleiding van de installatie op beide locaties
 • Recht van opstal bij notaris afwikkelen
 • Afsluiten van de verzekering
 • Voorbereiding van het zonnefeest

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Dennis en Herman

 

Schrijf je via Duurzaam Overloon! in bij Greenchoice

Duurzaam Overloon! en Greenchoice hebben een partnerovereenkomst getekend voor 3 jaar. Duurzaam Overloon! gaat dus 3 jaar lang Overloonse groene stroom leveren aan Greenchoice. Leden maar ook sympathisanten van Duurzaam Overloon kunnen via onderstaande link informatie krijgen om een overeenkomst met Greenchoice af te sluiten voor levering van energie.

https://www.greenchoice.nl/duurzaamoverloon/

Iedereen die zich aanmelden via deze link wordt automatisch gekoppeld aan de samenwerking overeenkomst met DO! Je hoeft dus geen lid te zijn van Duurzaam Overloon! om gebruik te maken van deze regeling.

Infobulletin 2 Januari 2018

Allereerst de beste wensen namens het bestuur van Duurzaam Overloon! Wij hopen dat ons allen het een goed, gezond en zonnig 2018 mag worden.

Hierbij het 7de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de laatste stand van zaken.

Alle inleg is binnen

Medio December zijn de laatste inleg betalingen van de leden ontvangen. Daarmee kunnen we nu formeel verplichtingen aangaan richting onze leveranciers en andere partijen.

Netkoppeling zeer duur.

Medio November ontvingen wij de finale technische oplossing voor de netkoppeling van de installaties en de daarbij behorende offertes van Enexis, Fudura en van Gemert. Hier liepen we tegen een zware tegenvaller aan. Daar waar we voor de aansluiting en koppeling een hoog bedrag begroot hadden van 35.000 euro bleek alles opgeteld uit te komen op ruim 78.000 euro. Zeer veel meer dan deskundigen ons hadden gemeld wat het zou moeten kosten.

Dit zonder meer accepteren zou betekenen dat we de gemelde verwachtte kosten van ongeveer 300 euro per paneel bij lange na niet zouden halen. Dit was voor ons niet acceptabel. Vandaar dat we dus ook nog geen opdracht hebben verstrekt voor de aanleg. We zijn terug gegaan naar het inwinnen van een uitgebreider advies en om alternatieve oplossingen technisch en financieel in te kaart te brengen. Die hebben we nu technisch in beeld maar nog niet kosten technisch. Partijen hebben toegezegd dat we op 8 januari de kosten ervan binnen hebben. Dit duurt langer dan we wensen. Het feit dat het druk is in de bouw helpt ons hier niet echt met de door ons gewenste snelheid.

Hierdoor weten we ook dat er in November nieuwe wetgeving is gekomen die hier mogelijk ook kansen biedt. Het betreft de zogenaamde MLOEA aansluiting (Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting). Hierbij zouden we onze installatie direct kunnen koppelen aan die van het Oorlogsmuseum en De Pit.

Dit is wel iets wat het Oorlogsmuseum vanaf dag één uitdrukkelijk niet wil. Echter mogelijk kan dit structurele kosten voordelen opleveren voor de eigenaren van de installatie daar men dan over de door onze installatie geleverde stroom geen transportkosten hoeft af te dragen. Dit zou van invloed kunnen zijn op hun standpunt. We onderzoeken deze oplossing nog in al zijn consequenties met en voor zowel DO! als het Oorlogsmuseum en De Pit. Vanwege de recentheid van de regeling mag deze pas effectief vanaf 24 maart 2018 worden toegepast.

Aanmelden bij Greenchoice

We hebben in December de partnerovereenkomst met Greenchoice getekend. Dat betekend dat jullie je aan kunnen melden via de speciale webpagina van Greenchoice Overloon.

https://www.greenchoice.nl/duurzaamoverloon/

De overstap naar Greenchoice als energieleverancier kun je daar maken

Als jullie je aanmelden via deze link ben je automatisch gekoppeld aan de samenwerking overeenkomst met DO! Dit betekend dat DO! dan automatisch de 27,50 jaarlijkse fee van Greenchoice krijgt.

Advies van Greenchoice is om, indien het kan, zo snel mogelijk te wisselen. Energieprijzen zijn stijgend en in 2018 zal een gemiddeld gezin ongeveer 40-50 Euro per jaar duurder uit zijn (Dit voor alle energieleveranciers)

Voor elke overeenkomst die in 2017 is getekend en de teldatum jaarlijks 31 December is krijgen we voor alle aangemelde leden die op 31 december aangemeld zijn over 2017 reeds de 27,50 euro voor DO!.

Hierbij willen we nog wel een belangrijke kanttekening te maken. Voor mensen die zich aanmelden bij Greenchoice via een energie vergelijkingssite (bijvoorbeeld pricewise.nl of gaslicht.com, etc.) krijgt DO! geen jaarlijkse bijdrage van 27,50 euro. Op deze sites worden regelmatig erg scherpe kortingen gegeven door de energiebedrijven aan klanten. Het kan dus zijn dat aanmelding bij Greenchoice via dergelijke site goedkoper is dan via de bovenstaande link. Bij aanmeldingen via een van die sites zullen we die 27,50 Euro dus als DO! met het lid moeten verrekenen. Kortom maak hier alleen gebruik van als het verschil op jaarbasis groter is dan 27,50. Ja!! dit kan voorkomen echter die vergelijkingssites wisselen dagelijks van prijzen dus wij kunnen als DO! daar geen advies in geven. DO! heeft daar geen invloed op.

Mocht je toch goedkoper uit zijn dan is het goed te weten dat de saldering van de energiebelasting wel gewoon via Greenchoice wordt geregeld. Natuurlijk alleen als je voor Greenchoice kiest.

Jaarlijkse Greenchoice bijdrage ook voor niet DO! lid klanten

Goed nieuws is dat Greenchoice ter stimulering van onze coöperatie ook 27,50 euro per jaar aan DO! betaald voor reguliere Greenchoice klanten die zich aanmelden via bovenstaande link.

Kortom als Uw buurman, vader, neef, nicht of vriend in het postcoderoos gebied woont en zich via DO! aansluit bij Greenchoice als energie leverancier krijgt DO! Daarvoor een bijdrage. Hij of zij hoeft daarvoor geen lid te zijn van DO. Op deze wijze stimuleert Greenchoice de verdere ontwikkeling van duurzame stroom in Nederland.

De Pit is ook aangesloten

Tijdens de onderhandelingen met Greenchoice hebben we ook een nieuw energiecontract met Greenchoice gesloten als leverancier voor stroom en Gas aan De Pit. Deze prijzen zijn voor 3 jaar vastgelegd. We hebben een besparing weten te realiseren van ruim 1500,– per jaar voor De Pit op de kosten voor stroom en gas.

Tevens is de Pit aangemerkt als onderdeel van Duurzaam Overloon! en daarom vangt DO! een jaarlijkse grootverbruiker bijdrage van 100,– Euro per jaar.

Energiebelasting op stroom in 2018 naar 12,6 cent

Op de valreep van dit infobulletin is ons door Greenchoice gemeld dat de energiebelasting op stroom voor 2018 is vastgesteld op 12,6 cent . Dit was ruim 12,1 cent. Oftewel een stijging van ruim 4%.  Het slechte nieuws hiervan is dat onze stroom als consument dus duurder wordt. Het goede nieuws is dat voor deelnemers in onze zonnepanelen project de opbrengst van de gesaldeerde energiebelasting dus ook een 4% hoger is. Oftewel het financieel rendement beter wordt.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis nieuwe versie
 • Overleg met het Oorlogsmuseum en De Pit over de mogelijkheden van aansluitingen
 • Dak belasting berekeningen door de constructeurs van De Pit en het Oorlogsmuseum
 • Aanvraag offertes voor verzekering en onderhoud

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Dennis en Herman

Infobulletin 8 November 2017

Hierbij het 6de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de eerste algemene leden vergadering op woensdag 8 oktober.

 Zonnedak is opnieuw overtekend

De uitbreiding van 1200 naar 1440 panelen is uiterst succesvol verlopen. Alle 1440 panelen zijn verkocht. En inmiddels zijn er 3 inschrijvers die nog mee willen doen. We hebben als bestuur besloten nu eerst de 1440 panelen te realiseren. Nieuwe aanmelders zijn nog steeds van harte welkom maar komen op een reservelijst. Zodra er panelen vrij komen zullen we die mensen de kans bieden. Mocht de groep reservisten groot genoeg worden dan  zullen we overwegen of we een additioneel dak zullen zoeken.

Het zonnedak van Duurzaam Overloon! Wordt het grootste bekende postcoderoos zonnedak van Nederland.

Penningmeester Herman Voesten

Tijdens de vergadering is Herman Voesten gekozen als bestuurslid in de functie van penningmeester.  Herman werd met 55 stemmen voor en 0 stemmen tegen verkozen.

Installateur van de installatie wordt van Gemert

We hebben de aanbiedingenfase afgerond en van de initiële benaderde bedrijven hebben er 3 een offerte uitgebracht. Thijsen Elektro uit Deurne, Van Gemert uit Overloon en Tijssens uit Heeze.  Bij de uitbreiding van 1200 naar 1440 panelen hebben we alleen de laatste 2 nog gevraagd mee te doen omdat ze beduidend beter waren. Uiteindelijk hebben we 2 zeer scherpe offertes gekregen met een prijs van 0,76 Euro/Wattpiek.  Dit ligt ruim 10% lager als andere coöperaties dit jaar hebben gerealiseerd. Kortom een zeer goede aanbieding.

De keuze is gevallen op de aanbieding van Van Gemert. Deze was technisch uitstekend, iets duurder maar wel met een opbrengstgarantie in de eerste 2 jaar. Dus we krijgen een lokale installatie.

Energiepartner wordt Greenchoice

Ten aanzien van de energiepartner waren 3 offertes uitgezet, Qurrent, Engie en  Greenchoice. Het was zeer complex om de  aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken.

Financieel voor de coöperatie was Engie duidelijk het beste. Echter financieel voor de Pit was Greenchoice de beste optie.  Uiteindelijk had het bestuur een stemadvies gegeven aan de leden voor Greenchoice i.v.m. klein prijsverschil, meer opbrengst voor de Pit en niet onbelangrijk Greenchoice is een echte voorloper in duurzame energie terwijl Engie juist door de consumentenbond wordt beoordeeld als een vervuiler (dat wil zeggen niet echt voor groene energie gaat) . Dit laatste vonden we als bestuur niet passen bij de doelstellingen van de coöperatie. Uiteindelijk was de laatste stem aan de leden.  De leden kozen in de stemming (zie foto) met 95% voor Greenchoice als energiepartner.

Stemming voor energiepartner

Inschrijfprijs nog niet definitief bekend

We hebben nog steeds geen finale inschrijfprijs. Dit komt met name doordat de kosten voor aansluiting van Enexis en de trafo nog onbekend zijn. De verwachting is nog steeds dat we ergens tussen de 290-300 Euro uit zullen komen.  Echter als de trafo en de aansluitingskosten tegen vallen kan het ook iets meer zijn.  Als dit lukt wordt het een zeer goede inschrijfprijs daar dit jaar andere coöperaties tussen de 310-320 euro per paneeldeel gerealiseerd worden.

Om dat we verder stappen willen maken en we tevens te maken hebben met het feit dat we naast de inleg ook de BTW moeten voorfinancieren hebben we besloten de inlegprijs nu vast te stellen op 325,–  Euro per paneeldeel.  Hiervoor ontvangen de leden op korte termijn een factuur welke binnen 2 weken dient te worden voldaan.  Formele opdracht voor installatie kan het bestuur pas geven als het geld op de rekening van coöperatie staat.

Uiteindelijk zullen we na afwikkeling als alle kosten ook onvoorzien betaald zijn en de BTW is teruggekregen van de belastingdienst het exacte bedrag weten. Het verschil tussen werkelijke kosten en de 325,– Euro wordt dan teruggestort aan de leden. Dit zal ergens in maart 2018 gebeuren.

Rendement ruim boven 6%

We hebben met alle tot dusver bekende kosten en investeringen het rendement doorgerekend. Dit komt uit op 6,32% per jaar. Dit is echter nog niet definitief maar zal daar wel in de buurt uitkomen.  Dit is beduidend beter dan de aanvankelijk genoemde ruim 4%. Maar wel duidelijk lager door de later genoemde 7% bij een grotere installatie. Redenen hiervoor zijn actueel een lagere energieprijs en de hogere kosten dan begroot voor de aansluiting en trafo.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Uitsturen facturen aan de leden voor de aankoop van paneeldelen
 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis
 • Opmaak dakcontracten met de Pit en oorlogsmuseum
 • Aanvraag offertes voor verzekering en onderhoud

Plan is om in februari 2018 te installeren

Qua planning mikken we op een installatie uiterlijk februari 2018. In November hopen we alle inleg te krijgen zodat we de formele opdracht kunnen  geven. Van Gemert heeft dan nog 2 maanden nodig om te kunnen leveren.  Qua tijdsplanning wordt met name de aansluiting op het net mogelijk de bottleneck, dit duurt meestal een 3 maanden.

Kortom we hopen in maart 2018 de installatie in gebruik te nemen en dan gezamenlijk dit te vieren met een zonnefeest in de Pit.

Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Antwan, Dennis en Herman

1e ledenvergadering

Zoals aangekondigd in het infobulletin van 27 september vindt op woensdag 8 november 2017 de eerste ledenvergadering plaats van Duurzaam Overloon!

Inmiddels zijn alle 1140 beschikbare paneeldelen gereserveerd en zijn we dus “uitverkocht”.

 

Hieronder alvast de voorlopige agenda voor de vergadering van 8 november.

 

Inloop vanaf 19.30 uur in de Blauwe zaal van De Pit, aanvang vergadering om 20.00 uur.

 

 • Opening (Stijn)
 • Mededelingen (Stijn)
 • Bestuurssamenstelling/ kandidaatstelling Herman Voesten als penningmeester (Stijn)
 • Toelichting op keuze van PV panelen leverancier (Dennis)
 • Keuze maken voor een energie leverancier (Stijn)
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Wij hopen alle leden te begroeten op deze vergadering.

Tussenstand van de inschrijvingen.

Hieronder geven we een overzicht van het aantal leden en het aantal paneeldelen waarvoor definities is ingeschreven. Tijdens de voorinschrijving hebben 73 geïnteresseerden ingeschreven voor 954 paneeldelen. Sinds 1 augustus staat de definitieve inschrijving open, uiterlijk 15 september moest er definitief ingeschreven zijn. Door ook panelen op De Pit te plaatsen is er extra ruimte tot maximaal 1140 panelen. schrijf dus snel in want vol is dus vol!!

De stand op 31-10-2017 is:

aantal leden aantal ingeschreven paneeldelen
75 1140

Alle panelen zijn dus verkocht!

Infobulletin 27 september 2017

 

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon!

Infobulletin 27 september 2017

 

Beste  deelnemer of toekomstig lid van DO!

 

Hierbij het 5de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! waarin weer veel nieuws te melden valt.

 Zonnedak is overtekend

Het aantal gecontracteerde paneeldelen waarvoor is getekend is uitgekomen op 1011 stuks.

Oftewel een 111 meer dan de capaciteit die we hebben.  Tevens hebben zich gedurende de inschrijving nog 5 nieuwe deelnemers gemeld welke samen ook nog een 60-70 paneeldelen zouden willen.  We hebben in het bestuur besloten te gaan proberen niemand af te wijzen.

 

Project vergroot naar 1440 panelen

We hebben alle opties bekeken om te bezien hoe we de overtekening op kunnen lossen.

Op het dak van het oorlogsmuseum hadden we ruim gepland. Door daar wat strakker te leggen kunnen we er wat meer dan 1200 kwijt. Tevens kunnen we het dak van de Pit er ook in betrekken met een 140 tal panelen.

Het bestuur heeft daarom besloten om het beschikbare dak maximaal te benutten en het project te vergroten van 1200 naar 1440 panelen. Dit betekent dat we niemand van de huidige belangstellenden teleur hoeven te stellen en dat we nog ruimte hebben voor enkele extra deelnemers.   Wel zal door deze uitbreiding het project iets meer tijd vragen omdat de leveranciers die extra installatie nog aan moeten bieden.

 

Nog enkele leden mogelijk

Door de projectvergroting is er nog voor ruim 50 panelen ruimte voor nieuwe belangstellenden.  Dus mocht je nog mee willen doen meld je dan snel, de laatsten gaan op volgorde van aanmelding.

 

Inschrijfprijs nog niet bekend

Door de projectuitbreiding is de finale inschrijfprijs nog niet bekend. Door de grote belangstelling worden de kosten laag en zal de uiteindelijke prijs naar verwachting rond de 300 Euro per paneeldeel komen te liggen.

 

 Installatie

Van de 4 potentiële leveranciers die we benaderd hebben, hebben er 3 ook een aanbieding gemaakt. De aanbiedingen liggen scherp in de markt. Door de uitbreiding van het project hebben we nog geen keuze gemaakt. We vragen bij de 2 beste een aanvullende offerte voor de uitbreiding en bepalen dan de keuze. We verwachten met 2-3 weken dat te kunnen doen.

 

Ledenvergadering

We hebben besloten om op woensdag 8 november een ledenvergadering te houden in de Pit. Deze zal beginnen met een inloop en koffie vanaf 19:30 uur en het formele deel van de avond vanaf 20:00 uur.  We zullen dan de keuze van leverancier toe lichten en tevens de offertes van de energieleverancier presenteren waarop de vergadering de keuze zal maken.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis
 • Aanvraag extra offerte installatie i.v.m. uitbreiding leverancier
 • Aanvraag offertes en beoordeling energie leverancier
 • Voorbereiding Ledenvergadering 8 November a.s.

Mocht je met betrekking tot de ledenovereenkomst nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan, Dennis en Herman

Infobulletin 3 september 2017

Hierbij het 4de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! waarin weer veel nieuws te melden valt.

Inschrijvingen lopen zeer goed

Reeds in de 3 weken van de formele inschrijving hebben zich 34 leden met bijna 535 panelen zich contractueel aangemeld. Opvallend is dat veel deelnemers uiteindelijk met een hoger aantal panelen inschrijven dan aanvankelijk opgegeven.

Als alle nog te ontvangen overeenkomsten mee gaan doen gaan we overschreven worden. En wel over de 1000 panelen. Dat zou met de 300 van de Pit dus ruim 1300 stuks worden Mocht dit gebeuren dan gaan we proberen toch alles te realiseren. We houden jullie op de hoogte.

Voor al diegene die het nog niet gedaan hebben, we naderen de inschrijfdatum van 15 september dus zorg dat je bijtijds bent zodat je niet achter het net vist. Dus uiterlijk 15 september moet de getekende overeenkomst binnen zijn bij Duurzaam Overloon! Print de ontvangen overeenkomst 2x uit, parafeer de pagina’s en teken de laatste pagina. deponeer beide bij De Pit in de brievenbus en u ontvangt enkele dagen later een door het bestuur getekende versie retour.

Duurzame bankrekening geopend

Geheel in lijn met de doelstelling van Duurzaam Overloon! hebben we besloten om een bankrekening te openen bij de duurzaamste bank van Nederland de Triodos bank.

Penningmeester

We hebben goed nieuws Duurzaam Overloon! heeft een zeer goede kandidaat penningmeester gevonden. Herman Voesten , bij velen van jullie bekend als penningmeester van de voetbalclub, heeft besloten niet alleen lid te worden met een aantal panelen maar zich ook kandidaat te stellen als bestuurslid voor de functie van penningmeester.

Op de eerstvolgende ledenvergadering zal hij conform de statuten verkozen kunnen worden door de leden.

Uitvraag installatie

De uitvraag voor de levering van de zonne installatie is uitgestuurd naar de mogelijke leveranciers.

We hebben een lijst van mogelijke leveranciers in de regio in kaart gebracht en hier een eerste voorselectie op toegepast. Criteria voor de voorselectie waren: 1 omvang. Zijn ze groot genoeg om een dergelijke grote installatie in relatief korte tijd te instaleren. En 2: financiële sterkte van de onderneming. Zijn ze financieel sterk genoeg om geen risico’s te lopen bij de levering en voor garanties in de komende jaren.

Op basis hiervan zijn in eerste instantie 4 partijen uitgenodigd om een offerte te maken.

 1. Van Gemert in Overloon
 2. Janssen Beugen (heeft zich inmiddels teruggetrokken)
 3. Thijssen Elektro uit Deurne
 4. Tijssens uit Heeze (deze hebben ook de installatie van het oorlogsmuseum geleverd)

Schouw voor de potentiële leveranciers

Op 1 september heeft de schouw voor de mogelijke leveranciers plaatsgevonden op het dak van het Oorlogsmuseum. Zie de foto hieronder.

Uitvraag energieafnemer/leverancier.

We hebben een uitvraag specificatie opgesteld voor de afname van de geleverde stroom en de levering van stroom aan de leden.

We verwachten deze aanvraag begin september uit te sturen naar de potentiële kandidaten,  begin september.

Voorselectie heeft geleid tot de volgende mogelijke energieleverancier

 1. Greenchoice
 2. Qurrent
 3. Van de Bron
 4. Engie

Op de ledenvergadering (eind september/begin oktober) zullen we de offertes voorleggen en kiest de vergadering de partij waar we mee in zee gaan.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Finaliseren formele inschrijving leden . (Uiterlijk 15 september binnen)
 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis
 • Offertebeoordeling installatie leverancier
 • Aanvraag offertes en beoordeling energie leverancier
 • Voorbereiding Ledenvergadering eind september/begin oktober

Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan, Dennis en Herman

Infobulletin 30 juli 2017

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon! U.A.

 

Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

Nu de Coöperatie Duurzaam Overloon! formeel bestaat kunnen we starten met de formele inschrijving.

Onder de menu tab Informatie vindt je een voorbeeld van de ledenovereenkomst en het paneeldelen reglement.


Hoe schrijf ik me formeel in?

Binnenkort ontvang je de ledenovereenkomst en het paneeldelen reglement in de mail.

De ledenovereenkomst is reeds op jouw naam gesteld met door jouw opgegeven gegevens en aantal panelen van deelname zoals vermeld op het interesse formulier.

Indien je akkoord gaat met de overeenkomst dan print je deze in tweevoud uit , onderteken je beide exemplaren en levert deze in bij de Coöperatie.

Dit inleveren kan op 2 manieren:

 • Opsturen per post naar:

Coöperatie Duurzaam Overloon! U.A.
14 Oktoberplein 2
5825 CC Overloon.

 • Of je deponeert het bij De Pit in de brievenbus.

Uiterlijk 15 september 2017 moet de overeenkomst bij Duurzaam Overloon! Ontvangen zijn.

Na ontvangst zal het bestuur beide exemplaren ondertekenen en 1 getekend origineel naar je terugsturen. Daarna ben je formeel lid van de coöperatie Duurzaam Overloon! U.A.

Wanneer en hoe moet ik mijn inleggeld betalen?

Indien de voorinschrijvingen voor 900 panelen daadwerkelijk wordt omgezet in 900 gekochte panelen heeft dat een substantiële consequentie in positieve zin. De eerder vermelde inschrijfprijs van 350 Euro maximaal per paneel kan dan veel lager.

In de week na 15 september maakt het bestuur de balans op van het aantal inschrijvingen en de aangevraagde offertes daarna kan dan ook de werkelijk inschrijfprijs bepaald worden.  Indien alle 900 panelen gekocht worden zal de inschrijfprijs naar alle verwachting onder de 300 Euro per paneel liggen.

U ontvangt daarna een factuur van het totaalbedrag van inleg. Deze bestaat uit het aantal gecontracteerde panelen maal de definitieve inschrijfprijs. Dit bedrag dient binnen 2 weken na factuurdatum op de bankrekening van Duurzaam Overloon te zijn bijgeschreven.

Kortom ergens begin Oktober dient er te worden betaald.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Formele stappen als openen van de bankrekening en werven en selecteren van een penningmeester.
 • Voorselectie en financiële screening van de potentiele leveranciers voor het zonnedak.
 • Opstellen technische specificatie en aanvraag offertes voor het zonnedak
 • Formeel contracteren van het dak van het oorlogsmuseum

 

Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst nog vragen hebben dan kun je via de mail contact opnemen:

 

Het Duurzaam Overloon! team: Stijn Eric, Antwan en Dennis.