Opbrengst februari 2019

Deze maand een totaalopbrengst van 14877 KwH. Vooral de laatste dagen van februari waren helder en zonnig en hebben de opbrengst omhoog gestuwd. De top was 1035KwH deze maand, de eerste dag van de maand was met 21KwH het minimum. Het gemiddelde was 531 KwH.

Info december 2018

De belastingaanwijzing is binnen

We hebben medio september de belastingaanwijzing ontvangen. Dat wil zeggen dat DO! Alle gevraagde stukken heeft aangeleverd en formeel is goedgekeurd als energiecoöperatie. Daarmee maken al onze leden dus aanspraak op het terugkrijgen van de energiebelasting voor de komende jaren. Aangezien dit ongeveer 2/3 van de opbrengst is, is dit dus een zeer belangrijke formele stap. Hierdoor kunnen we nu ook het productiejaar vaststellen ter verrekening van deze belasting.

Vaststelling productiejaar

In overleg met Greenchoice is besloten om het productiejaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Dat is gemakkelijk omdat de energiebelasting ook vaak per kalenderjaar wordt aangepast. Dit houdt in dat DO! de opgewekte energie tot en met 31 december 2018 zal meenemen in de 1ste verrekening van de energiebelasting.  Wegens de korte productieperiode zal het gaan om een relatief klein bedrag maar het is voor ons als bestuur een goede lering voor de volgende jaren en voor de leden die mogelijk nog een energieleverancier hebben die niet meewerkt aan verrekening zal hierdoor de eventuele schade meevallen.

Die leden die via Greenchoice hun stroom krijgen hoeven hiervoor niets te doen. Wij sturen de data begin januari 2019 naar Greenchoice. Greenchoice zal dan automatisch een verrekening/creditnota opmaken voor elke afnemer en de energiebelasting, waar op grond van het aantal panelen recht op is, met de leden verrekenen.

Diegene die niet bij Greenchoice zijn aangesloten krijgen in januari van DO! een document met de opgave van het aantal kWh en een kopie van de belastingaanwijzing. Het lid dient deze zelf naar zijn leverancier op te sturen om op die wijze van zijn leverancier de belasting terug te krijgen.

Compleet maken administratie

Om een rechtsgeldig productieoverzicht voor de leden te maken hebben we nog wat gegevens van onze leden nodig. Binnenkort ontvangt u een mail hierover met de vraag om gegevens te controleren en zo nodig aan te leveren.

Investering komt uit op 320 euro per paneel

Nu alles bijna rond is en de installatie binnenkort formeel wordt opgeleverd weten wij ook wat de echte investering gaat worden. Wij zijn uitgekomen op bijna 320 euro per paneel.

Dit betekent dat we per paneel dus 5 euro over gaan houden van de 325 inleg.  Begin 2019 maken we de jaarrekening op over 2018. We zullen dan op de ledenvergadering een voorstel doen voor de uitkering per paneel aan de leden over 2018. Hierin zal de 5 euro worden meegenomen. We verwachten ergens in maart de ledenvergadering te houden, daarna kan tot uitbetaling worden overgegaan.

Weerstation

We plaatsen bij onze installatie op het dak van het museum ook een weerstation.
Hiermee kunnen we dan ook de zoninstraling meten en zien of onze installatie voldoende opbrengst heeft op basis van zoninstraling.

Opbrengst overzicht

Op de website staat sinds kort een opbrengst overzicht. Je kunt daar de maandelijkse en totaalopbrengst aflezen. Het is ook omgerekend naar een opbrengst per paneel. Ook is af te lezen hoeveel kg CO2 uitstoot we met elkaar hebben bespaard.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Compleet maken van de administratie.
 • Formele oplevering van de installaties, naar verwachting eind december.
 • Oplossen geluidsoverlast bij Oorlogsmuseum.
 • Huishoudelijk reglement met o.a. regels rondom panelen verkoop.

 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met

info augustus 2018

Pas OP Kies de juiste elektriciteitsleverancier!

Recente vragen van een aantal leden heeft het bestuur doen besluiten om een extra info bulletin uit te geven. Kies de juiste elektriciteitsleverancier!

Nu de bruto productiemeters van de installaties lopen is het erg belangrijk dat u als coöperatie lid zeker weet dat uw elektriciteitsleverancier meewerkt aan het  verrekenen van de energiebelasting over de door uw, binnen de coöperatie, opgewekte stoom. Greenchoice werkt hier als onze huisleverancier natuurlijk aan mee en als u zich via de link op onze website heeft aangemeld dan wordt de verrekening zelfs automatisch uitgevoerd aan het einde van het productiejaar.

Zoals in de voorlichtingsavond, door onze adviseur Guus Koster, aangegeven zijn energiemaatschappijen namelijk niet verplicht om mee te werken aan de verrekening. Als u zich dus niet heeft aangemeld bij Greenchoice moet u dit zelf navragen bij uw leverancier. U moet dan aan het einde van het jaar ook zelf de energiebelasting terugvragen. U krijgt hiervoor aan het einde van een lopend jaar van de coöperatie een productie overzicht en een kopie van de belastingbeschikking.

Uit recente communicatie met leden is gebleken dat VandeBron, Essent en Energiedirect niet meewerken aan de verrekening. Verder weten we dat Engie heeft aangegeven wel mee te werken aan de verrekening en natuurlijk Greenchoice ook.
Greenchoice werkt niet mee aan het overnemen van opzegvergoedingen van andere maatschappijen omdat Greenchoice zelf deze boetes niet in rekening brengt.

Hieronder puntsgewijs onze spelregels rondom de verrekening van de energiebelasting:

 • Meld je bij voorkeur aan bij Greenchoice via de link op onze website.
 • Voor alle leden die zich via de website aanmelden bij Geenchoice vindt de verrekening van de energiebelasting automatisch plaats aan het einde van een productie jaar.
 • De coöperatie ontvangt een bijdrage van ongeveer 13,50 voor elk lid die met elektra is aangemeld via de link op de website (ook voor niet coöperatieleden) of rechtstreeks bij Greenchoice. DO! krijgt die bijdrage niet als dit is gebeurd via een vergelijkingssite zoals pricewise.nl of gaslicht.nl

 

 • Iedereen die zich nietvia bij Greenchoice heeft aangemeld

o   Is er zelf verantwoordelijk voor een leverancier te kiezen die meewerkt aan de energiebelasting verrekening. Vraag dit dus altijd na!

o   Moet aan het einde van een productiejaar zelf de verrekening aanvragen met de dan door de coöperatie aangeleverde gegevens.

o   De coöperatie kan voor het aanleveren van deze gegevens administratiekosten in rekening brengen. (moet nog over besloten worden tijdens een ledenvergadering)

o   DO! ontvangt voor deze leden geen jaarlijkse vergoeding van Greenchoice en daarom verrekend DO! deze in afrekening bij het lid.

 • Als je wel bij Greenchoice zit maar via een prijsvergelijkingssite dan krijgt DO! geen jaarlijkse vergoeding van Greenchoice en daarom verrekend DO! deze in afrekening bij het lid.

 

Check dus vandaag nog bij de elektriciteitsleverancier!

 

Hoe komt de financiële opbrengst van het zonnedak naar de leden?

Nu de installaties draaien en binnenkort ook de laatste tussenmeters zijn geplaatst wordt het tijd om jullie te informeren over hoe de financiële opbrengsten naar de leden komen.

We kennen 2 geldstromen die beiden verschillend naar jullie toekomen.

 1. De opbrengst van de stroom bij Greenchoice.

We verkopen de opbrengst van de stroom aan Greenchoice.  Elk kalenderjaar maken we op hoeveel opbrengst er is en hoeveel kosten we hebben. Het resultaat van die 2 is de netto opbrengst van dat jaar. Er wordt een jaarrekening opgemaakt en het bestuur maakt een voorstel tot uitkering per certificaat ( lees zonnepaneel). In de algemene vergadering besluiten de leden tot goedkeuring van dit voorstel.  Na goedkeuring zullen de bedragen aan de leden worden overgemaakt. We verwachten dat elk jaar rond April te kunnen doen. De eerste keer dus in april 2019 zou je je opbrengst bijdrage op je rekening krijgen.

De opbrengst van verkoop van elektriciteit is ongeveer 1/3 van de totale opbrengst van de installatie.

 1. De opbrengst via teruggaaf van de energiebelasting.

De energiebelasting krijgen u zelf terug via de energieleverancier.  Aan het einde van elk productiejaar ( voor ons dus september 2019) stuurt DO! een overzicht naar Greenchoice met de jaaropbrengst in KwH en de volumes per paneel en de verdeling van panelen per lid.  Duurzaam Overloon! sluit tevens een overeenkomst met de belastingdienst.

Greenchoice verwerkt die informatie en stuurt een creditnota aan de leden en betaalt het bedrag uit aan het lid.

Leden die niet bij Greenchoice zitten moeten dit zelf regelen. Die krijgen van DO! een overzicht en dienen zelf met hun leverancier aan de slag te gaan om het terug te krijgen.

Zorg ervoor dat je leverancier wel hier aan mee werkt want hij is dat wettelijk niet verplicht. Als hij besluit niet mee te werken krijg je de energiebelasting dus niet terug.

Aangezien dit ongeveer 2/3 is van de gehele jaaropbrengst is dit dus heel belangrijk

 

 

Gegevens energieleverancier opgeven aan DO!

Om met name de energiebelasting teruggave straks goed te kunnen regelen hebben we binnenkort een aantal gegevens nodig van je huidige energieleverancier. Voor de leden die lid zijn van Greenchoice is dit waarschijnlijk niet nodig. Het kan dus zijn dat u binnenkort een persoonlijke mail hierover ontvangt.

info juli 2018

Alle 3 de installaties leveren  stroom

Op vrijdag 29 Juni zijn beide installaties op het oorlogsmuseum aangesloten. Dus zowel die van DO! als die van De Pit zijn operationeel. En we hebben qua opbrengst een vliegende start gemaakt want vanaf de aansluiting hebben we volle zon.  Ruim 200 kW stroom komt er dan uit, dus dat gaat hard.

Op onderstaande foto zien we het dak van het oorlogsmuseum van boven. Linksonder is de installatie van het oorlogsmuseum zelf, linksboven die van DO! en rechtsboven ligt die van de Pit.

Foto: De installaties op het dak van het oorlogsmuseum

Probleem met geluidsoverlast

We hebben nog wel een probleem op te lossen. Bij vollast van de panelen maken de omvormers een hoog irritant geluid wat goed hoorbaar is buiten het museum bij de kantoren.

Oorzaak van dit geluid zijn de ventilatoren op de omvormers van de actieve koeling.  We hebben bij de uitvoering gekozen voor actieve koeling. Dit houdt in dat naast koelribben op de omvormer er ook nog 2 ventilatoren aan kunnen gaan bij heel warm weer en veel opbrengst.  Hierdoor heeft de installatie een hoger rendement. Echter met 8 omvormers en 2 ventilatoren per omvormer is de optelsom van dit geluidsniveau.

Uiteraard gaan we dit probleem zo snel mogelijk oplossen.

Zonnefeest op zaterdag 30 juni

Op zaterdag 30 juni was er dan het zonnefeest. Als dank voor de schenking van de installatie door Duurzaam Overloon! had het bestuur van De Pit besloten aan alle leden een feest aan te bieden.

We werden om 18.00 uur verwacht en geheel in stijl van de installatie was het super mooi weer met volop zonneschijn. Alvorens we aan konden vallen op de barbecue waren er natuurlijk wat speeches. Allereerst Fons van Mill met een uitgebreid dankwoord aan de leden van Duurzaam Overloon!, het bestuur en de initiatiefnemer Stijn Heijs.

Daarna op zijn beurt was het Stijn Heijs die een speech gaf en alle dank van Fons direct doorlegde naar de leden van Duurzaam Overloon!.  Tenslotte hebben zij allen dit project mogelijk gemaakt.

 

Afsluitend was er nog een speech van wethouder Jeu Verstraaten die natuurlijk dat moment weer benutte om zijn passie voor duurzaamheid weer maximaal te trachten over te brengen op alle aanwezigen.

En toen konden we allemaal los op de barbecue. Een heerlijk verzorgde maaltijd waarbij er ruimschoots voldoende was voor alle aanwezigen om 2 of 3 keer het bord opnieuw te vullen. Het was beregezellig en velen van de aanwezigen zijn nog steeds verbijsterd over de kunsten van de walking goochelaar die de avond opluisterde.

Al met al een prima feest met vele verzoeken tot een herhaling volgend jaar.

Aanmelding belastingdienst nog niet afgerond

Om het hele project af te ronden dienen we het nog aan te melden bij de belastingdienst en Greenchoice. Normaliter gebeurt dit direct na de aansluiting. Echter is dat nog niet gebeurt vanwege het feit dat we de EAN codes van de aansluiting nog steeds niet hebben.

Normaal krijg je die van tevoren. Echter omdat we de eerste zijn die van een zo genaamde MLOEA aansluiting gebruik maken hebben we ze nog niet. Het was onduidelijk tussen Enexis en Fudura wie de EAN aansluitcodes moest leveren in dergelijk geval. Dat bleek uiteindelijk EnexisZonder EAN codes kunnen we geen aanmelding bij Greenchoice doen en geen aanmelding bij de belastingdienst.  Gelukkig geldt straks de datum van aansluiting van de EAN codes en niet de aanmelddatum.

Verplichte medewerking energiebedrijf

Een van onze leden kreeg bij melding bij zijn energieleverancier Engie te horen dat Engie daar niet aan mee kon werken. Hierdoor meldde hij aan DO! dat hij uit het project wilde stappen en zijn panelen verkopen. Want zonder belastingopbrengst is het financieel niet interessant.

We hebben direct met Engie contact opgenomen die ook aangaf natuurlijk mee te werken voor leden van postcoderoos organisaties. Echter een  energieleverancier is niet verplicht hier aan mee te werken dus let op dat je bij de juiste energieleverancier bent aangesloten. Kies bij voorkeur voor onze huisleverancier  dat is Greenchoice.

Mochten meerdere van jullie iets dergelijks meemaken graag direct contact opnemen met het secretariaat van DO!. We zullen dan direct actie ondernemen.

Belasting teruggaaf.

We werken momenteel aan de administratieve afwikkeling van de zaken tussen DO! en Greenchoice en de belastingdienst. Zodra die rond is komen we weer met een infobulletin.

Hierin hopen we dan ook alle details te melden over de hoe jullie kunnen zorgen voor een correcte belastingteruggaaf via de rekening van je energieleverancier als je niet via de collectieve regeling van Greenchoice meeloopt.

Info mei 2018

Installatie op de pit geïnstalleerd en levert stroom

De kleinste installatie van 128 panelen op het dak van de Pit is volledig geïnstalleerd en aangesloten. Hij levert al sinds eind april volop stroom aan de Pit.  Binnenkort plaatst Enexis nog de tussenmeter en dan is het geheel klaar voor formele afname. De verzekering voor deze installatie is afgesloten. Op de foto zie je de start van de werkzaamheden op de Pit.

Installatie op het oorlogsmuseum in volle gang

De werkzaamheden aan de  installaties op het dak van het Oorlogsmuseum zijn in volle gang.  Eind april en begin mei zijn de onderconstructies aangelegd. Zie de foto’s

Zoals gemeld was dit werk geplant in fase 1.  Momenteel licht het werk stil omdat we wachten op de levering van de panelen. Die komen pas in week 24 aan in de haven van Rotterdam. Zodra de douane ze vrijgeeft komen ze naar Overloon en worden ze gemonteerd. Hiervoor is nog ongeveer een week nodig.

Deze pauze paste goed voor het Oorlogmuseum i.v.m. met het militracks evenement van 19-20 mei. In week 25 hopen we dan de montage af te ronden en de aansluiting door Fudura en Enexis te laten verzorgen.

Kortom als alles loopt al gepland zijn alle 3 de installaties eind Juni in  gebruik.

Zonnefeest op zaterdag 30 Juni

Op zaterdag 30 Juni is er dan het zonnefeest. Alle leden zijn uitgenodigd door het bestuur van de Pit als dank voor de installatie en daarmee leveren de leden een bijdrage om het exploitatie tekort van de Pit te verminderen.  Het feest start om 18 uur in de Foyer en er is ook een barbecue.  Voor dit zonnefeest krijgen jullie een aparte uitnodiging van de Pit.

Eerste installatie van Duurzaam Overloon is actief.

Dinsdag 24-4 zijn de 128 panelen van Duurzaam Overloon op De Pit actief geworden. Voor het resterende deel van de panelen is de draagconstructie inmiddels aangebracht op het dak van het Oorlogsmuseum en gaan de voorbereidingen verder voor het aanbrengen van de kabelgoten en omvormers. In week 23 of 24 komen de containers met panelen aan in de haven van Rotterdam. Van Gemert verwacht een week later te kunnen starten met het plaatsen van de panelen. De aanvragen voor het vervangen van de transformator van het Oorlogsmuseum zijn al enige tijd de deur uit. Als alles naar plan verloopt zijn de installaties op 30 juni (tijdens het Duurzaam Overloon! zonnefeest in De Pit) dus helemaal operationeel.

Hieronder wat foto’s van de installatie op De Pit.

De spullen arriveren
Natuurlijk laten we weten dat we er zijn.
Een deel van de panelen op het hoogste dak van De Pit
De omvormer is actief
De eerste kilowatts stromen naar het net.

 

Wethouder Verstraaten legt eerste paneel voor zonnedaken Duurzaam Overloon!

Op woensdag 11 april heeft wethouder Jeu Verstraaten onder toeziend oog het eerste zonnepaneel voor Duurzaam Overloon! geplaatst op De Pit in Overloon. Hiermee is de start gemaakt voor het realiseren van de zonnedaken voor Duurzaam Overloon! Een klein deel daarvan ligt op De Pit maar het grootste deel van de in totaal 1440 zonnepanelen komt op het dak van het Oorlogsmuseum in Overloon te liggen. Als alles volgens plan verloop zullen de installaties medio juni volop stroom leveren voor de deelnemers van de coöperatie. Daarmee is de eerste energie coöperatie voor de gemeente Boxmeer een feit. Dat zal voor de deelnemers op gepaste wijze gevierd worden met een zonnefeest later eind juni.

van rechts naar links: Wethouder Jeu Verstraaten, Dennis Gieselaar (Duurzaam Overloon!) Fons van Mil (voorzitter De Pit), Waldi Weerepas (van Gemert Installatiegroep) en Stijn Heijs (voorzitter Duurzaam Overloon!)

We gaan van start!

Hierbij het 9e infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de laatste stand van zaken.

Opdracht tot bouw vertrekt en installatie gaat beginnen

We hebben goed nieuws.  De contracten met de leveranciers zijn getekend en de bouw gaat eind april beginnen.

De laatste puntjes op de i hebben veel tijd en energie gekost maar uiteindelijk zijn vandaag (3 april) de contracten getekend met van Gemert voor de levering en installatie van de 3 zonnedaken voor Duurzaam Overloon! en De Pit.

Planning

We hebben samen met van Gemert en andere partijen een globale planning gemaakt. Gebaseerd op de formele opdracht deze week.

Als alles volgens plan verloopt beginnen we nog eind april met de eerste werkzaamheden.

Het project wordt in 2 fases uitgevoerd. (Is niet ideaal maar beschikbare mensen en  middelen hebben dit als oorzaak). We verwachten eind april te starten met de installatie van de panelen op De Pit en de draagconstructie van de 2 installaties op het Oorlogsmuseum.

Dit zou medio mei klaar moeten zijn. De aansluiting van Duurzaam Overloon! op het dak van De Pit (140 panelen) kan dan direct gebeuren en starten de eerste opbrengsten. We zullen dan enkele weken moeten wachten op de aankomst van de panelen voor de installaties op het Oorlogsmuseum. Die worden in week 24 in Nederland verwacht in de haven van Rotterdam en kunnen dan vanaf week 25 worden gelegd. Als dan alles ligt kan Fudura de installaties aan het net koppelen.

Kortom als alles loopt al gepland zijn alle 3 de installaties eind Juni in  gebruik.

Zonnefeest op zaterdag 30 Juni

Zoals eerder vermeld wordt op uitnodiging van De Pit in ingebruikname gevierd met een zonnefeest voor alle deelnemers aan de coöperatie.  Deze staat gepland op zaterdagavond 30 Juni. Reserveer vast deze datum. We zullen later komen met details hierover.

Investering wordt ongeveer 322,–/Paneel

De uiteindelijke investering valt uit op rond de 322,– euro per paneel.

In het vorige infobulletin hadden we reeds gemeld dat er diverse grote tegenvallers zaten in de verwachtte investeringen.  We dreigden zelfs boven de 325 euro uit te komen.

Uiteindelijk is het toch gelukt om er weer het nodige uit te krijgen maar we blijven wel ver weg van de gemelde 290-300 euro per paneel tijdens de laatste bijeenkomst.

Waarom is dit?  Wel dit kent 2 hoofdoorzaken.  In onze begroting destijds hadden we via onze adviseur gemiddelde kosten meegenomen die bij postcoderoos installaties gebruikelijk waren in Nederland.  Echter in onze specifieke situatie vallen die zeer veel hoger uit.

Reden één is dat omdat het Oorlogsmuseum reeds een installatie op het dak heeft liggen en die van ons erbij komen is er een zeer grote capaciteit aansluiting nodig. Dus het gehele trafostation moet behoorlijk uitgebreid worden.  Dit kost veel geld (en ook veel tijd bij Fudura en Enexis om überhaupt offertes e.d. rond te krijgen).

In totaal hebben we gezamenlijk (Oorlogsmuseum, De Pit en Duurzaam Overloon!) meer dan 3000 panelen op het dak liggen met en capaciteit van bijna 0,9 Megawatt.

Het is nog even spannend geweest of de hoofdkabel naar het Oorlogsmuseum dat wel aan kon. Uiteindelijk gelukkig net wel.

Een 2de hoofdoorzaak is dat de installatie van het Oorlogsmuseum aan de zijde ligt van het gebouw waar de trafo staat. Wij moeten dus een middenspanning installatie aanleggen vanaf onze locatie en naar de aansluiting bij de trafo. Dit was geheel niet in de eerst begroting voorzien. We hebben nog enkele kleine stelposten maar we verwachten rond de 322,– uit te komen.

Verwacht rendement tussen de 4,5-5%

De tegenvallende investering heeft een drukkend effect op het verwachtte rendement.

Dit wordt echter deels gecompenseerd door iets meevallers in de actuele opbrengstprijzen.

Het financieel rendement per jaar ligt momenteel rond de 4,87% op ingelegd vermogen over de 15 jaar.

Dit kan natuurlijk fluctueren afhankelijk van de zonneschijn en energieprijzen en energiebelasting in de 15 jaar.

Recht van opstal wat vertraagd

Om de belasting terug te krijgen is het noodzaak om bij de belastingdienst een akte van recht van opstal te kunnen overleggen.  Dit leek snel geregeld te kunnen worden echter hebben we daar nog verassing gehad die ons wat tijd gekost heeft. Mogelijke pandrechthouders op de panden dienen hier toestemming voor te geven. Dit was voor beide gebouwen o.a. de gemeente. Deze werken volledig mee onder voorwaarden. Hierdoor is deze mogelijke belemmering ook genomen waardoor we de opdracht konden verstrekken.

Eerste verkoop panelen

We hebben ook een eerste verzoek tot verkoop van paneeldelen gehad. Een lid kreeg een kans om elders aan te haken in zijn buurt in Venray.  We hebben bij de verkoop hiervan succesvol kunnen bemiddelen. De bovenste 2 kandidaten van de reservelijst (beiden uit Overloon) hebben ze overgenomen. Hierdoor zijn we gegroeid van 75 naar 76 leden.

Van deze 76 komen er 74 uit Overloon, 1 uit Vierlingsbeek en 1 uit Venray.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Begeleiding van de installatie op beide locaties
 • Recht van opstal bij notaris afwikkelen
 • Afsluiten van de verzekering
 • Voorbereiding van het zonnefeest

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Dennis en Herman

 

Schrijf je via Duurzaam Overloon! in bij Greenchoice

Duurzaam Overloon! en Greenchoice hebben een partnerovereenkomst getekend voor 3 jaar. Duurzaam Overloon! gaat dus 3 jaar lang Overloonse groene stroom leveren aan Greenchoice. Leden maar ook sympathisanten van Duurzaam Overloon kunnen via onderstaande link informatie krijgen om een overeenkomst met Greenchoice af te sluiten voor levering van energie.

https://www.greenchoice.nl/duurzaamoverloon/

Iedereen die zich aanmelden via deze link wordt automatisch gekoppeld aan de samenwerking overeenkomst met DO! Je hoeft dus geen lid te zijn van Duurzaam Overloon! om gebruik te maken van deze regeling.

Infobulletin 2 Januari 2018

Allereerst de beste wensen namens het bestuur van Duurzaam Overloon! Wij hopen dat ons allen het een goed, gezond en zonnig 2018 mag worden.

Hierbij het 7de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de laatste stand van zaken.

Alle inleg is binnen

Medio December zijn de laatste inleg betalingen van de leden ontvangen. Daarmee kunnen we nu formeel verplichtingen aangaan richting onze leveranciers en andere partijen.

Netkoppeling zeer duur.

Medio November ontvingen wij de finale technische oplossing voor de netkoppeling van de installaties en de daarbij behorende offertes van Enexis, Fudura en van Gemert. Hier liepen we tegen een zware tegenvaller aan. Daar waar we voor de aansluiting en koppeling een hoog bedrag begroot hadden van 35.000 euro bleek alles opgeteld uit te komen op ruim 78.000 euro. Zeer veel meer dan deskundigen ons hadden gemeld wat het zou moeten kosten.

Dit zonder meer accepteren zou betekenen dat we de gemelde verwachtte kosten van ongeveer 300 euro per paneel bij lange na niet zouden halen. Dit was voor ons niet acceptabel. Vandaar dat we dus ook nog geen opdracht hebben verstrekt voor de aanleg. We zijn terug gegaan naar het inwinnen van een uitgebreider advies en om alternatieve oplossingen technisch en financieel in te kaart te brengen. Die hebben we nu technisch in beeld maar nog niet kosten technisch. Partijen hebben toegezegd dat we op 8 januari de kosten ervan binnen hebben. Dit duurt langer dan we wensen. Het feit dat het druk is in de bouw helpt ons hier niet echt met de door ons gewenste snelheid.

Hierdoor weten we ook dat er in November nieuwe wetgeving is gekomen die hier mogelijk ook kansen biedt. Het betreft de zogenaamde MLOEA aansluiting (Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting). Hierbij zouden we onze installatie direct kunnen koppelen aan die van het Oorlogsmuseum en De Pit.

Dit is wel iets wat het Oorlogsmuseum vanaf dag één uitdrukkelijk niet wil. Echter mogelijk kan dit structurele kosten voordelen opleveren voor de eigenaren van de installatie daar men dan over de door onze installatie geleverde stroom geen transportkosten hoeft af te dragen. Dit zou van invloed kunnen zijn op hun standpunt. We onderzoeken deze oplossing nog in al zijn consequenties met en voor zowel DO! als het Oorlogsmuseum en De Pit. Vanwege de recentheid van de regeling mag deze pas effectief vanaf 24 maart 2018 worden toegepast.

Aanmelden bij Greenchoice

We hebben in December de partnerovereenkomst met Greenchoice getekend. Dat betekend dat jullie je aan kunnen melden via de speciale webpagina van Greenchoice Overloon.

https://www.greenchoice.nl/duurzaamoverloon/

De overstap naar Greenchoice als energieleverancier kun je daar maken

Als jullie je aanmelden via deze link ben je automatisch gekoppeld aan de samenwerking overeenkomst met DO! Dit betekend dat DO! dan automatisch de 27,50 jaarlijkse fee van Greenchoice krijgt.

Advies van Greenchoice is om, indien het kan, zo snel mogelijk te wisselen. Energieprijzen zijn stijgend en in 2018 zal een gemiddeld gezin ongeveer 40-50 Euro per jaar duurder uit zijn (Dit voor alle energieleveranciers)

Voor elke overeenkomst die in 2017 is getekend en de teldatum jaarlijks 31 December is krijgen we voor alle aangemelde leden die op 31 december aangemeld zijn over 2017 reeds de 27,50 euro voor DO!.

Hierbij willen we nog wel een belangrijke kanttekening te maken. Voor mensen die zich aanmelden bij Greenchoice via een energie vergelijkingssite (bijvoorbeeld pricewise.nl of gaslicht.com, etc.) krijgt DO! geen jaarlijkse bijdrage van 27,50 euro. Op deze sites worden regelmatig erg scherpe kortingen gegeven door de energiebedrijven aan klanten. Het kan dus zijn dat aanmelding bij Greenchoice via dergelijke site goedkoper is dan via de bovenstaande link. Bij aanmeldingen via een van die sites zullen we die 27,50 Euro dus als DO! met het lid moeten verrekenen. Kortom maak hier alleen gebruik van als het verschil op jaarbasis groter is dan 27,50. Ja!! dit kan voorkomen echter die vergelijkingssites wisselen dagelijks van prijzen dus wij kunnen als DO! daar geen advies in geven. DO! heeft daar geen invloed op.

Mocht je toch goedkoper uit zijn dan is het goed te weten dat de saldering van de energiebelasting wel gewoon via Greenchoice wordt geregeld. Natuurlijk alleen als je voor Greenchoice kiest.

Jaarlijkse Greenchoice bijdrage ook voor niet DO! lid klanten

Goed nieuws is dat Greenchoice ter stimulering van onze coöperatie ook 27,50 euro per jaar aan DO! betaald voor reguliere Greenchoice klanten die zich aanmelden via bovenstaande link.

Kortom als Uw buurman, vader, neef, nicht of vriend in het postcoderoos gebied woont en zich via DO! aansluit bij Greenchoice als energie leverancier krijgt DO! Daarvoor een bijdrage. Hij of zij hoeft daarvoor geen lid te zijn van DO. Op deze wijze stimuleert Greenchoice de verdere ontwikkeling van duurzame stroom in Nederland.

De Pit is ook aangesloten

Tijdens de onderhandelingen met Greenchoice hebben we ook een nieuw energiecontract met Greenchoice gesloten als leverancier voor stroom en Gas aan De Pit. Deze prijzen zijn voor 3 jaar vastgelegd. We hebben een besparing weten te realiseren van ruim 1500,– per jaar voor De Pit op de kosten voor stroom en gas.

Tevens is de Pit aangemerkt als onderdeel van Duurzaam Overloon! en daarom vangt DO! een jaarlijkse grootverbruiker bijdrage van 100,– Euro per jaar.

Energiebelasting op stroom in 2018 naar 12,6 cent

Op de valreep van dit infobulletin is ons door Greenchoice gemeld dat de energiebelasting op stroom voor 2018 is vastgesteld op 12,6 cent . Dit was ruim 12,1 cent. Oftewel een stijging van ruim 4%.  Het slechte nieuws hiervan is dat onze stroom als consument dus duurder wordt. Het goede nieuws is dat voor deelnemers in onze zonnepanelen project de opbrengst van de gesaldeerde energiebelasting dus ook een 4% hoger is. Oftewel het financieel rendement beter wordt.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis nieuwe versie
 • Overleg met het Oorlogsmuseum en De Pit over de mogelijkheden van aansluitingen
 • Dak belasting berekeningen door de constructeurs van De Pit en het Oorlogsmuseum
 • Aanvraag offertes voor verzekering en onderhoud

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Dennis en Herman