Via onderstaande button kunt u de brochure downloaden:

Brochure en interesse formulier

Op 5 juli 2017 is de coöperatie opgericht hieronder vind u een afschrift van de akte van oprichting:

Afschrift oprichtingsakte

Vanaf augustus 2017 kunt de overeenkomsten in de mail verwachten. Hieronder de link naar de voorbeeld overeenkomst:

Ledenovereenkomst en overeenkomst tot aankoop van paneeldelen

Om te regelen dat u  in de toekomst panelen kunt bij- of verkopen is er een paneeldelen reglement opgesteld:

Paneeldelen reglement

In onderstaande link een uitleg hoe de energiebelasting wordt verrekend:

Verrekenen van energiebelasting en overstappen

Hieronder de planning van de projectgroep:

Planning Duurzaam Overloon!