Hierbij het 9e infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de laatste stand van zaken.

Opdracht tot bouw vertrekt en installatie gaat beginnen

We hebben goed nieuws.  De contracten met de leveranciers zijn getekend en de bouw gaat eind april beginnen.

De laatste puntjes op de i hebben veel tijd en energie gekost maar uiteindelijk zijn vandaag (3 april) de contracten getekend met van Gemert voor de levering en installatie van de 3 zonnedaken voor Duurzaam Overloon! en De Pit.

Planning

We hebben samen met van Gemert en andere partijen een globale planning gemaakt. Gebaseerd op de formele opdracht deze week.

Als alles volgens plan verloopt beginnen we nog eind april met de eerste werkzaamheden.

Het project wordt in 2 fases uitgevoerd. (Is niet ideaal maar beschikbare mensen en  middelen hebben dit als oorzaak). We verwachten eind april te starten met de installatie van de panelen op De Pit en de draagconstructie van de 2 installaties op het Oorlogsmuseum.

Dit zou medio mei klaar moeten zijn. De aansluiting van Duurzaam Overloon! op het dak van De Pit (140 panelen) kan dan direct gebeuren en starten de eerste opbrengsten. We zullen dan enkele weken moeten wachten op de aankomst van de panelen voor de installaties op het Oorlogsmuseum. Die worden in week 24 in Nederland verwacht in de haven van Rotterdam en kunnen dan vanaf week 25 worden gelegd. Als dan alles ligt kan Fudura de installaties aan het net koppelen.

Kortom als alles loopt al gepland zijn alle 3 de installaties eind Juni in  gebruik.

Zonnefeest op zaterdag 30 Juni

Zoals eerder vermeld wordt op uitnodiging van De Pit in ingebruikname gevierd met een zonnefeest voor alle deelnemers aan de coöperatie.  Deze staat gepland op zaterdagavond 30 Juni. Reserveer vast deze datum. We zullen later komen met details hierover.

Investering wordt ongeveer 322,–/Paneel

De uiteindelijke investering valt uit op rond de 322,– euro per paneel.

In het vorige infobulletin hadden we reeds gemeld dat er diverse grote tegenvallers zaten in de verwachtte investeringen.  We dreigden zelfs boven de 325 euro uit te komen.

Uiteindelijk is het toch gelukt om er weer het nodige uit te krijgen maar we blijven wel ver weg van de gemelde 290-300 euro per paneel tijdens de laatste bijeenkomst.

Waarom is dit?  Wel dit kent 2 hoofdoorzaken.  In onze begroting destijds hadden we via onze adviseur gemiddelde kosten meegenomen die bij postcoderoos installaties gebruikelijk waren in Nederland.  Echter in onze specifieke situatie vallen die zeer veel hoger uit.

Reden één is dat omdat het Oorlogsmuseum reeds een installatie op het dak heeft liggen en die van ons erbij komen is er een zeer grote capaciteit aansluiting nodig. Dus het gehele trafostation moet behoorlijk uitgebreid worden.  Dit kost veel geld (en ook veel tijd bij Fudura en Enexis om überhaupt offertes e.d. rond te krijgen).

In totaal hebben we gezamenlijk (Oorlogsmuseum, De Pit en Duurzaam Overloon!) meer dan 3000 panelen op het dak liggen met en capaciteit van bijna 0,9 Megawatt.

Het is nog even spannend geweest of de hoofdkabel naar het Oorlogsmuseum dat wel aan kon. Uiteindelijk gelukkig net wel.

Een 2de hoofdoorzaak is dat de installatie van het Oorlogsmuseum aan de zijde ligt van het gebouw waar de trafo staat. Wij moeten dus een middenspanning installatie aanleggen vanaf onze locatie en naar de aansluiting bij de trafo. Dit was geheel niet in de eerst begroting voorzien. We hebben nog enkele kleine stelposten maar we verwachten rond de 322,– uit te komen.

Verwacht rendement tussen de 4,5-5%

De tegenvallende investering heeft een drukkend effect op het verwachtte rendement.

Dit wordt echter deels gecompenseerd door iets meevallers in de actuele opbrengstprijzen.

Het financieel rendement per jaar ligt momenteel rond de 4,87% op ingelegd vermogen over de 15 jaar.

Dit kan natuurlijk fluctueren afhankelijk van de zonneschijn en energieprijzen en energiebelasting in de 15 jaar.

Recht van opstal wat vertraagd

Om de belasting terug te krijgen is het noodzaak om bij de belastingdienst een akte van recht van opstal te kunnen overleggen.  Dit leek snel geregeld te kunnen worden echter hebben we daar nog verassing gehad die ons wat tijd gekost heeft. Mogelijke pandrechthouders op de panden dienen hier toestemming voor te geven. Dit was voor beide gebouwen o.a. de gemeente. Deze werken volledig mee onder voorwaarden. Hierdoor is deze mogelijke belemmering ook genomen waardoor we de opdracht konden verstrekken.

Eerste verkoop panelen

We hebben ook een eerste verzoek tot verkoop van paneeldelen gehad. Een lid kreeg een kans om elders aan te haken in zijn buurt in Venray.  We hebben bij de verkoop hiervan succesvol kunnen bemiddelen. De bovenste 2 kandidaten van de reservelijst (beiden uit Overloon) hebben ze overgenomen. Hierdoor zijn we gegroeid van 75 naar 76 leden.

Van deze 76 komen er 74 uit Overloon, 1 uit Vierlingsbeek en 1 uit Venray.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

  • Begeleiding van de installatie op beide locaties
  • Recht van opstal bij notaris afwikkelen
  • Afsluiten van de verzekering
  • Voorbereiding van het zonnefeest

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Dennis en Herman

 

We gaan van start!