Hierbij het 6de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de eerste algemene leden vergadering op woensdag 8 oktober.

 Zonnedak is opnieuw overtekend

De uitbreiding van 1200 naar 1440 panelen is uiterst succesvol verlopen. Alle 1440 panelen zijn verkocht. En inmiddels zijn er 3 inschrijvers die nog mee willen doen. We hebben als bestuur besloten nu eerst de 1440 panelen te realiseren. Nieuwe aanmelders zijn nog steeds van harte welkom maar komen op een reservelijst. Zodra er panelen vrij komen zullen we die mensen de kans bieden. Mocht de groep reservisten groot genoeg worden dan  zullen we overwegen of we een additioneel dak zullen zoeken.

Het zonnedak van Duurzaam Overloon! Wordt het grootste bekende postcoderoos zonnedak van Nederland.

Penningmeester Herman Voesten

Tijdens de vergadering is Herman Voesten gekozen als bestuurslid in de functie van penningmeester.  Herman werd met 55 stemmen voor en 0 stemmen tegen verkozen.

Installateur van de installatie wordt van Gemert

We hebben de aanbiedingenfase afgerond en van de initiële benaderde bedrijven hebben er 3 een offerte uitgebracht. Thijsen Elektro uit Deurne, Van Gemert uit Overloon en Tijssens uit Heeze.  Bij de uitbreiding van 1200 naar 1440 panelen hebben we alleen de laatste 2 nog gevraagd mee te doen omdat ze beduidend beter waren. Uiteindelijk hebben we 2 zeer scherpe offertes gekregen met een prijs van 0,76 Euro/Wattpiek.  Dit ligt ruim 10% lager als andere coöperaties dit jaar hebben gerealiseerd. Kortom een zeer goede aanbieding.

De keuze is gevallen op de aanbieding van Van Gemert. Deze was technisch uitstekend, iets duurder maar wel met een opbrengstgarantie in de eerste 2 jaar. Dus we krijgen een lokale installatie.

Energiepartner wordt Greenchoice

Ten aanzien van de energiepartner waren 3 offertes uitgezet, Qurrent, Engie en  Greenchoice. Het was zeer complex om de  aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken.

Financieel voor de coöperatie was Engie duidelijk het beste. Echter financieel voor de Pit was Greenchoice de beste optie.  Uiteindelijk had het bestuur een stemadvies gegeven aan de leden voor Greenchoice i.v.m. klein prijsverschil, meer opbrengst voor de Pit en niet onbelangrijk Greenchoice is een echte voorloper in duurzame energie terwijl Engie juist door de consumentenbond wordt beoordeeld als een vervuiler (dat wil zeggen niet echt voor groene energie gaat) . Dit laatste vonden we als bestuur niet passen bij de doelstellingen van de coöperatie. Uiteindelijk was de laatste stem aan de leden.  De leden kozen in de stemming (zie foto) met 95% voor Greenchoice als energiepartner.

Stemming voor energiepartner

Inschrijfprijs nog niet definitief bekend

We hebben nog steeds geen finale inschrijfprijs. Dit komt met name doordat de kosten voor aansluiting van Enexis en de trafo nog onbekend zijn. De verwachting is nog steeds dat we ergens tussen de 290-300 Euro uit zullen komen.  Echter als de trafo en de aansluitingskosten tegen vallen kan het ook iets meer zijn.  Als dit lukt wordt het een zeer goede inschrijfprijs daar dit jaar andere coöperaties tussen de 310-320 euro per paneeldeel gerealiseerd worden.

Om dat we verder stappen willen maken en we tevens te maken hebben met het feit dat we naast de inleg ook de BTW moeten voorfinancieren hebben we besloten de inlegprijs nu vast te stellen op 325,–  Euro per paneeldeel.  Hiervoor ontvangen de leden op korte termijn een factuur welke binnen 2 weken dient te worden voldaan.  Formele opdracht voor installatie kan het bestuur pas geven als het geld op de rekening van coöperatie staat.

Uiteindelijk zullen we na afwikkeling als alle kosten ook onvoorzien betaald zijn en de BTW is teruggekregen van de belastingdienst het exacte bedrag weten. Het verschil tussen werkelijke kosten en de 325,– Euro wordt dan teruggestort aan de leden. Dit zal ergens in maart 2018 gebeuren.

Rendement ruim boven 6%

We hebben met alle tot dusver bekende kosten en investeringen het rendement doorgerekend. Dit komt uit op 6,32% per jaar. Dit is echter nog niet definitief maar zal daar wel in de buurt uitkomen.  Dit is beduidend beter dan de aanvankelijk genoemde ruim 4%. Maar wel duidelijk lager door de later genoemde 7% bij een grotere installatie. Redenen hiervoor zijn actueel een lagere energieprijs en de hogere kosten dan begroot voor de aansluiting en trafo.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

  • Uitsturen facturen aan de leden voor de aankoop van paneeldelen
  • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis
  • Opmaak dakcontracten met de Pit en oorlogsmuseum
  • Aanvraag offertes voor verzekering en onderhoud

Plan is om in februari 2018 te installeren

Qua planning mikken we op een installatie uiterlijk februari 2018. In November hopen we alle inleg te krijgen zodat we de formele opdracht kunnen  geven. Van Gemert heeft dan nog 2 maanden nodig om te kunnen leveren.  Qua tijdsplanning wordt met name de aansluiting op het net mogelijk de bottleneck, dit duurt meestal een 3 maanden.

Kortom we hopen in maart 2018 de installatie in gebruik te nemen en dan gezamenlijk dit te vieren met een zonnefeest in de Pit.

Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Antwan, Dennis en Herman

Infobulletin 8 November 2017