Alle 3 de installaties leveren  stroom

Op vrijdag 29 Juni zijn beide installaties op het oorlogsmuseum aangesloten. Dus zowel die van DO! als die van De Pit zijn operationeel. En we hebben qua opbrengst een vliegende start gemaakt want vanaf de aansluiting hebben we volle zon.  Ruim 200 kW stroom komt er dan uit, dus dat gaat hard.

Op onderstaande foto zien we het dak van het oorlogsmuseum van boven. Linksonder is de installatie van het oorlogsmuseum zelf, linksboven die van DO! en rechtsboven ligt die van de Pit.

Foto: De installaties op het dak van het oorlogsmuseum

Probleem met geluidsoverlast

We hebben nog wel een probleem op te lossen. Bij vollast van de panelen maken de omvormers een hoog irritant geluid wat goed hoorbaar is buiten het museum bij de kantoren.

Oorzaak van dit geluid zijn de ventilatoren op de omvormers van de actieve koeling.  We hebben bij de uitvoering gekozen voor actieve koeling. Dit houdt in dat naast koelribben op de omvormer er ook nog 2 ventilatoren aan kunnen gaan bij heel warm weer en veel opbrengst.  Hierdoor heeft de installatie een hoger rendement. Echter met 8 omvormers en 2 ventilatoren per omvormer is de optelsom van dit geluidsniveau.

Uiteraard gaan we dit probleem zo snel mogelijk oplossen.

Zonnefeest op zaterdag 30 juni

Op zaterdag 30 juni was er dan het zonnefeest. Als dank voor de schenking van de installatie door Duurzaam Overloon! had het bestuur van De Pit besloten aan alle leden een feest aan te bieden.

We werden om 18.00 uur verwacht en geheel in stijl van de installatie was het super mooi weer met volop zonneschijn. Alvorens we aan konden vallen op de barbecue waren er natuurlijk wat speeches. Allereerst Fons van Mill met een uitgebreid dankwoord aan de leden van Duurzaam Overloon!, het bestuur en de initiatiefnemer Stijn Heijs.

Daarna op zijn beurt was het Stijn Heijs die een speech gaf en alle dank van Fons direct doorlegde naar de leden van Duurzaam Overloon!.  Tenslotte hebben zij allen dit project mogelijk gemaakt.

 

Afsluitend was er nog een speech van wethouder Jeu Verstraaten die natuurlijk dat moment weer benutte om zijn passie voor duurzaamheid weer maximaal te trachten over te brengen op alle aanwezigen.

En toen konden we allemaal los op de barbecue. Een heerlijk verzorgde maaltijd waarbij er ruimschoots voldoende was voor alle aanwezigen om 2 of 3 keer het bord opnieuw te vullen. Het was beregezellig en velen van de aanwezigen zijn nog steeds verbijsterd over de kunsten van de walking goochelaar die de avond opluisterde.

Al met al een prima feest met vele verzoeken tot een herhaling volgend jaar.

Aanmelding belastingdienst nog niet afgerond

Om het hele project af te ronden dienen we het nog aan te melden bij de belastingdienst en Greenchoice. Normaliter gebeurt dit direct na de aansluiting. Echter is dat nog niet gebeurt vanwege het feit dat we de EAN codes van de aansluiting nog steeds niet hebben.

Normaal krijg je die van tevoren. Echter omdat we de eerste zijn die van een zo genaamde MLOEA aansluiting gebruik maken hebben we ze nog niet. Het was onduidelijk tussen Enexis en Fudura wie de EAN aansluitcodes moest leveren in dergelijk geval. Dat bleek uiteindelijk EnexisZonder EAN codes kunnen we geen aanmelding bij Greenchoice doen en geen aanmelding bij de belastingdienst.  Gelukkig geldt straks de datum van aansluiting van de EAN codes en niet de aanmelddatum.

Verplichte medewerking energiebedrijf

Een van onze leden kreeg bij melding bij zijn energieleverancier Engie te horen dat Engie daar niet aan mee kon werken. Hierdoor meldde hij aan DO! dat hij uit het project wilde stappen en zijn panelen verkopen. Want zonder belastingopbrengst is het financieel niet interessant.

We hebben direct met Engie contact opgenomen die ook aangaf natuurlijk mee te werken voor leden van postcoderoos organisaties. Echter een  energieleverancier is niet verplicht hier aan mee te werken dus let op dat je bij de juiste energieleverancier bent aangesloten. Kies bij voorkeur voor onze huisleverancier  dat is Greenchoice.

Mochten meerdere van jullie iets dergelijks meemaken graag direct contact opnemen met het secretariaat van DO!. We zullen dan direct actie ondernemen.

Belasting teruggaaf.

We werken momenteel aan de administratieve afwikkeling van de zaken tussen DO! en Greenchoice en de belastingdienst. Zodra die rond is komen we weer met een infobulletin.

Hierin hopen we dan ook alle details te melden over de hoe jullie kunnen zorgen voor een correcte belastingteruggaaf via de rekening van je energieleverancier als je niet via de collectieve regeling van Greenchoice meeloopt.

info juli 2018