Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

 

Middels dit infobulletin wensen we U te informeren over de oprichting van een duurzame energiecoöperatie in Overloon. U ontvangt dit infobulletin omdat U zich op de informatie avond van 12 april (of later) hebt ingeschreven met een interesseformulier als mogelijke belangstellende in een mogelijke deelname aan een collectief zonnedak in Overloon.

Bij deze de status waar we nu staan.

De belangstelling op de avond was groot en we hadden op 12 april reeds 42 inschrijvingen. De weken erna zijn er nog volop belangstellenden bijgekomen. De actuele stand op 8 mei is 65 mogelijke deelnemers. Nog niet alle inschrijvers hebben aangegeven met hoeveel panelen ze meedoen echter als we die meetellen op het gemiddelde van de overige deelnemers dan staat de teller op ruim 850 panelen voor de deelnemers. Dit is veel meer dan we hadden gehoopt. Het minimum waarop we zouden starten was 200 panelen en ons doel was 300 panelen. Van de 65 mogelijke deelnemers wonen er 63 in Overloon.

Conclusie: De energiecoöperatie Duurzaam Overloon gaat er komen.

 

Uitbreiding team

Het Duurzaam Overloon team is uitgebreid met Dennis Gieselaar uit Overloon. Dennis heeft in zeer langjarige ervaring in ontwikkeling en productie van zonne-energie panelen. Met de deskundigheid van Dennis garanderen we in DO ! een uitstekende technische zonne-installatie. Dennis welkom we zijn blij met je aanhaken.

We bereiken maximale capaciteit

Door de veel grotere belangstelling dan verwacht hebben we de afgelopen weken in kaart moeten brengen wat eigenlijk de maximale capaciteit is die we op het dakoppervlakte kunnen realiseren. Namelijk 850 panelen voor deelnemers en 300 voor De Pit komt de teller op 1150 panelen. En er komen wekelijks nog belangstellenden bij. Kortom zeer waarschijnlijk gaan we de maximale capaciteit van het dak overschrijden. Uit het leg plan van panelen van Dennis blijkt dat we op het oorlogsmuseum er maximaal 1200 kunnen leggen. Dus voor de coöperatie zijn er maximaal 900 panelen die mee kunnen doen. Dus mochten er nog belangstellenden zijn die nog niet ingeschreven hebben doe het snel want de kans dat we vol raken is zeer reëel. Tevens zullen we de inschrijvers die nog geen aantal panelen of kWh hebben opgegeven individueel benaderen voor deze informatie zodat we het beeld compleet krijgen.

Meedoen met nieuwbouw

Via de gemeente hebben we uitgezocht of meedoen met nieuwbouw ook mogelijk is i.v.m. de minimale EPC eisen voor verlening van de bouwvergunning. De huidige regeling biedt daartoe in algemene zin in principe mogelijkheden. Per situatie dient dit wel bekeken te worden en de juiste procedure gevolgd te worden. Mocht je daar in jouw geval vragen over hebben dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente te weten Dhr. Ralph ten Wolde. Hij is bereikbaar via email R.tenWolde@boxmeer.nl  of telefonisch 0485-58 59 11.

Panelen van de Pit sponseren

We hebben enkele vragen gehad van mensen die niet mee willen doen met het project maar wel de Pit willen ondersteunen met hun panelen. Dat is uiteraard ook mogelijk en zelfs van harte welkom. Wens je de Pit te sponsoren met een paneel dan kun je dat aangeven bij de organisatie  info@duurzaamoverloon.nl

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

  • Nieuwe technische uitvoering en offerte i.v.m. veel grotere omvang. Dit kan mogelijk leiden tot een lagere instapprijs dan 350 euro per paneel.
  • Statuten en oprichting van de coöperatie Duurzaam Overloon
  • Concept ledenovereenkomst, paneeldelen reglement en huishoudelijk reglement opstellen.
  • Nieuwe kosten baten berekening i.v.m. nieuwe omvang van het project.
  • Voorbereidingen voor een vervolgbijeenkomst in Juni waarin we aanvullende informatie zullen verschaffen en bespreken. Deze staat voorlopig gepland op woensdagavond 14 Juni. Reserveer de datum alvast nadere details volgen.

 

Jullie grote belangstelling motiveert ons sterk, we houden jullie op de hoogte.

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Antwan en Dennis

Info bulletin 16 mei 2017