Pas OP Kies de juiste elektriciteitsleverancier!

Recente vragen van een aantal leden heeft het bestuur doen besluiten om een extra info bulletin uit te geven. Kies de juiste elektriciteitsleverancier!

Nu de bruto productiemeters van de installaties lopen is het erg belangrijk dat u als coöperatie lid zeker weet dat uw elektriciteitsleverancier meewerkt aan het  verrekenen van de energiebelasting over de door uw, binnen de coöperatie, opgewekte stoom. Greenchoice werkt hier als onze huisleverancier natuurlijk aan mee en als u zich via de link op onze website heeft aangemeld dan wordt de verrekening zelfs automatisch uitgevoerd aan het einde van het productiejaar.

Zoals in de voorlichtingsavond, door onze adviseur Guus Koster, aangegeven zijn energiemaatschappijen namelijk niet verplicht om mee te werken aan de verrekening. Als u zich dus niet heeft aangemeld bij Greenchoice moet u dit zelf navragen bij uw leverancier. U moet dan aan het einde van het jaar ook zelf de energiebelasting terugvragen. U krijgt hiervoor aan het einde van een lopend jaar van de coöperatie een productie overzicht en een kopie van de belastingbeschikking.

Uit recente communicatie met leden is gebleken dat VandeBron, Essent en Energiedirect niet meewerken aan de verrekening. Verder weten we dat Engie heeft aangegeven wel mee te werken aan de verrekening en natuurlijk Greenchoice ook.
Greenchoice werkt niet mee aan het overnemen van opzegvergoedingen van andere maatschappijen omdat Greenchoice zelf deze boetes niet in rekening brengt.

Hieronder puntsgewijs onze spelregels rondom de verrekening van de energiebelasting:

  • Meld je bij voorkeur aan bij Greenchoice via de link op onze website.
  • Voor alle leden die zich via de website aanmelden bij Geenchoice vindt de verrekening van de energiebelasting automatisch plaats aan het einde van een productie jaar.
  • De coöperatie ontvangt een bijdrage van ongeveer 13,50 voor elk lid die met elektra is aangemeld via de link op de website (ook voor niet coöperatieleden) of rechtstreeks bij Greenchoice. DO! krijgt die bijdrage niet als dit is gebeurd via een vergelijkingssite zoals pricewise.nl of gaslicht.nl

 

  • Iedereen die zich nietvia bij Greenchoice heeft aangemeld

o   Is er zelf verantwoordelijk voor een leverancier te kiezen die meewerkt aan de energiebelasting verrekening. Vraag dit dus altijd na!

o   Moet aan het einde van een productiejaar zelf de verrekening aanvragen met de dan door de coöperatie aangeleverde gegevens.

o   De coöperatie kan voor het aanleveren van deze gegevens administratiekosten in rekening brengen. (moet nog over besloten worden tijdens een ledenvergadering)

o   DO! ontvangt voor deze leden geen jaarlijkse vergoeding van Greenchoice en daarom verrekend DO! deze in afrekening bij het lid.

  • Als je wel bij Greenchoice zit maar via een prijsvergelijkingssite dan krijgt DO! geen jaarlijkse vergoeding van Greenchoice en daarom verrekend DO! deze in afrekening bij het lid.

 

Check dus vandaag nog bij de elektriciteitsleverancier!

 

Hoe komt de financiële opbrengst van het zonnedak naar de leden?

Nu de installaties draaien en binnenkort ook de laatste tussenmeters zijn geplaatst wordt het tijd om jullie te informeren over hoe de financiële opbrengsten naar de leden komen.

We kennen 2 geldstromen die beiden verschillend naar jullie toekomen.

  1. De opbrengst van de stroom bij Greenchoice.

We verkopen de opbrengst van de stroom aan Greenchoice.  Elk kalenderjaar maken we op hoeveel opbrengst er is en hoeveel kosten we hebben. Het resultaat van die 2 is de netto opbrengst van dat jaar. Er wordt een jaarrekening opgemaakt en het bestuur maakt een voorstel tot uitkering per certificaat ( lees zonnepaneel). In de algemene vergadering besluiten de leden tot goedkeuring van dit voorstel.  Na goedkeuring zullen de bedragen aan de leden worden overgemaakt. We verwachten dat elk jaar rond April te kunnen doen. De eerste keer dus in april 2019 zou je je opbrengst bijdrage op je rekening krijgen.

De opbrengst van verkoop van elektriciteit is ongeveer 1/3 van de totale opbrengst van de installatie.

  1. De opbrengst via teruggaaf van de energiebelasting.

De energiebelasting krijgen u zelf terug via de energieleverancier.  Aan het einde van elk productiejaar ( voor ons dus september 2019) stuurt DO! een overzicht naar Greenchoice met de jaaropbrengst in KwH en de volumes per paneel en de verdeling van panelen per lid.  Duurzaam Overloon! sluit tevens een overeenkomst met de belastingdienst.

Greenchoice verwerkt die informatie en stuurt een creditnota aan de leden en betaalt het bedrag uit aan het lid.

Leden die niet bij Greenchoice zitten moeten dit zelf regelen. Die krijgen van DO! een overzicht en dienen zelf met hun leverancier aan de slag te gaan om het terug te krijgen.

Zorg ervoor dat je leverancier wel hier aan mee werkt want hij is dat wettelijk niet verplicht. Als hij besluit niet mee te werken krijg je de energiebelasting dus niet terug.

Aangezien dit ongeveer 2/3 is van de gehele jaaropbrengst is dit dus heel belangrijk

 

 

Gegevens energieleverancier opgeven aan DO!

Om met name de energiebelasting teruggave straks goed te kunnen regelen hebben we binnenkort een aantal gegevens nodig van je huidige energieleverancier. Voor de leden die lid zijn van Greenchoice is dit waarschijnlijk niet nodig. Het kan dus zijn dat u binnenkort een persoonlijke mail hierover ontvangt.

info augustus 2018