Allereerst de beste wensen namens het bestuur van Duurzaam Overloon! Wij hopen dat ons allen het een goed, gezond en zonnig 2018 mag worden.

Hierbij het 7de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de laatste stand van zaken.

Alle inleg is binnen

Medio December zijn de laatste inleg betalingen van de leden ontvangen. Daarmee kunnen we nu formeel verplichtingen aangaan richting onze leveranciers en andere partijen.

Netkoppeling zeer duur.

Medio November ontvingen wij de finale technische oplossing voor de netkoppeling van de installaties en de daarbij behorende offertes van Enexis, Fudura en van Gemert. Hier liepen we tegen een zware tegenvaller aan. Daar waar we voor de aansluiting en koppeling een hoog bedrag begroot hadden van 35.000 euro bleek alles opgeteld uit te komen op ruim 78.000 euro. Zeer veel meer dan deskundigen ons hadden gemeld wat het zou moeten kosten.

Dit zonder meer accepteren zou betekenen dat we de gemelde verwachtte kosten van ongeveer 300 euro per paneel bij lange na niet zouden halen. Dit was voor ons niet acceptabel. Vandaar dat we dus ook nog geen opdracht hebben verstrekt voor de aanleg. We zijn terug gegaan naar het inwinnen van een uitgebreider advies en om alternatieve oplossingen technisch en financieel in te kaart te brengen. Die hebben we nu technisch in beeld maar nog niet kosten technisch. Partijen hebben toegezegd dat we op 8 januari de kosten ervan binnen hebben. Dit duurt langer dan we wensen. Het feit dat het druk is in de bouw helpt ons hier niet echt met de door ons gewenste snelheid.

Hierdoor weten we ook dat er in November nieuwe wetgeving is gekomen die hier mogelijk ook kansen biedt. Het betreft de zogenaamde MLOEA aansluiting (Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting). Hierbij zouden we onze installatie direct kunnen koppelen aan die van het Oorlogsmuseum en De Pit.

Dit is wel iets wat het Oorlogsmuseum vanaf dag één uitdrukkelijk niet wil. Echter mogelijk kan dit structurele kosten voordelen opleveren voor de eigenaren van de installatie daar men dan over de door onze installatie geleverde stroom geen transportkosten hoeft af te dragen. Dit zou van invloed kunnen zijn op hun standpunt. We onderzoeken deze oplossing nog in al zijn consequenties met en voor zowel DO! als het Oorlogsmuseum en De Pit. Vanwege de recentheid van de regeling mag deze pas effectief vanaf 24 maart 2018 worden toegepast.

Aanmelden bij Greenchoice

We hebben in December de partnerovereenkomst met Greenchoice getekend. Dat betekend dat jullie je aan kunnen melden via de speciale webpagina van Greenchoice Overloon.

https://www.greenchoice.nl/duurzaamoverloon/

De overstap naar Greenchoice als energieleverancier kun je daar maken

Als jullie je aanmelden via deze link ben je automatisch gekoppeld aan de samenwerking overeenkomst met DO! Dit betekend dat DO! dan automatisch de 27,50 jaarlijkse fee van Greenchoice krijgt.

Advies van Greenchoice is om, indien het kan, zo snel mogelijk te wisselen. Energieprijzen zijn stijgend en in 2018 zal een gemiddeld gezin ongeveer 40-50 Euro per jaar duurder uit zijn (Dit voor alle energieleveranciers)

Voor elke overeenkomst die in 2017 is getekend en de teldatum jaarlijks 31 December is krijgen we voor alle aangemelde leden die op 31 december aangemeld zijn over 2017 reeds de 27,50 euro voor DO!.

Hierbij willen we nog wel een belangrijke kanttekening te maken. Voor mensen die zich aanmelden bij Greenchoice via een energie vergelijkingssite (bijvoorbeeld pricewise.nl of gaslicht.com, etc.) krijgt DO! geen jaarlijkse bijdrage van 27,50 euro. Op deze sites worden regelmatig erg scherpe kortingen gegeven door de energiebedrijven aan klanten. Het kan dus zijn dat aanmelding bij Greenchoice via dergelijke site goedkoper is dan via de bovenstaande link. Bij aanmeldingen via een van die sites zullen we die 27,50 Euro dus als DO! met het lid moeten verrekenen. Kortom maak hier alleen gebruik van als het verschil op jaarbasis groter is dan 27,50. Ja!! dit kan voorkomen echter die vergelijkingssites wisselen dagelijks van prijzen dus wij kunnen als DO! daar geen advies in geven. DO! heeft daar geen invloed op.

Mocht je toch goedkoper uit zijn dan is het goed te weten dat de saldering van de energiebelasting wel gewoon via Greenchoice wordt geregeld. Natuurlijk alleen als je voor Greenchoice kiest.

Jaarlijkse Greenchoice bijdrage ook voor niet DO! lid klanten

Goed nieuws is dat Greenchoice ter stimulering van onze coöperatie ook 27,50 euro per jaar aan DO! betaald voor reguliere Greenchoice klanten die zich aanmelden via bovenstaande link.

Kortom als Uw buurman, vader, neef, nicht of vriend in het postcoderoos gebied woont en zich via DO! aansluit bij Greenchoice als energie leverancier krijgt DO! Daarvoor een bijdrage. Hij of zij hoeft daarvoor geen lid te zijn van DO. Op deze wijze stimuleert Greenchoice de verdere ontwikkeling van duurzame stroom in Nederland.

De Pit is ook aangesloten

Tijdens de onderhandelingen met Greenchoice hebben we ook een nieuw energiecontract met Greenchoice gesloten als leverancier voor stroom en Gas aan De Pit. Deze prijzen zijn voor 3 jaar vastgelegd. We hebben een besparing weten te realiseren van ruim 1500,– per jaar voor De Pit op de kosten voor stroom en gas.

Tevens is de Pit aangemerkt als onderdeel van Duurzaam Overloon! en daarom vangt DO! een jaarlijkse grootverbruiker bijdrage van 100,– Euro per jaar.

Energiebelasting op stroom in 2018 naar 12,6 cent

Op de valreep van dit infobulletin is ons door Greenchoice gemeld dat de energiebelasting op stroom voor 2018 is vastgesteld op 12,6 cent . Dit was ruim 12,1 cent. Oftewel een stijging van ruim 4%.  Het slechte nieuws hiervan is dat onze stroom als consument dus duurder wordt. Het goede nieuws is dat voor deelnemers in onze zonnepanelen project de opbrengst van de gesaldeerde energiebelasting dus ook een 4% hoger is. Oftewel het financieel rendement beter wordt.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

  • Offerte en technische uitvoering aansluiting met Enexis nieuwe versie
  • Overleg met het Oorlogsmuseum en De Pit over de mogelijkheden van aansluitingen
  • Dak belasting berekeningen door de constructeurs van De Pit en het Oorlogsmuseum
  • Aanvraag offertes voor verzekering en onderhoud

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met :

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Dennis en Herman

Infobulletin 2 Januari 2018