Zoals aangekondigd in het infobulletin van 27 september vindt op woensdag 8 november 2017 de eerste ledenvergadering plaats van Duurzaam Overloon!

Inmiddels zijn alle 1140 beschikbare paneeldelen gereserveerd en zijn we dus “uitverkocht”.

 

Hieronder alvast de voorlopige agenda voor de vergadering van 8 november.

 

Inloop vanaf 19.30 uur in de Blauwe zaal van De Pit, aanvang vergadering om 20.00 uur.

 

  • Opening (Stijn)
  • Mededelingen (Stijn)
  • Bestuurssamenstelling/ kandidaatstelling Herman Voesten als penningmeester (Stijn)
  • Toelichting op keuze van PV panelen leverancier (Dennis)
  • Keuze maken voor een energie leverancier (Stijn)
  • Rondvraag
  • Sluiting

 

Wij hopen alle leden te begroeten op deze vergadering.

1e ledenvergadering