Energiecoöperatie Duurzaam Overloon !

Infobulletin 10 Juli 2017

  

Beste mogelijke deelnemer of toekomstig lid van DO !

Coöperatie Duurzaam Overloon! is opgericht.

Afgelopen woensdagmorgen 5 juli was er een eerste belangrijke mijlpaal voor Duurzaam Overloon. DO! Is formeel opgericht middels het passeren van de oprichtingsakte bij de notaris.

Dit belangrijke moment is op de gevoelige plaat vastgelegd. Van links naar rechts zien we Eric Toonen als secretaris van DO!, Dennis Gieselaar bestuurslid van DO! Stijn Heijs als voorzitter van DO! bezig met de akte ondertekening en Sharon Rieff notaris te Vierlingsbeek.

Voor de oprichting willen we zowel de notaris als de gemeente Boxmeer hartelijk bedanken. Beiden wensten de start van de coöperatie een warm hart toe. De notaris middels een scherpe prijsstelling en zeer snelle service. De gemeente Boxmeer voor het betalen van deze oprichtingskosten.

 

 

De status waar we nu staan

De vervolg informatieavond op 14 juni was weer goed bezocht. De teller staat nu op 71 belangstellenden en we zitten momenteel boven 900 panelen qua inschrijvingen.

Als alle belangstellenden ook daadwerkelijk deel gaan nemen zullen we dus een zonnedak van 1200 panelen realiseren. 300 voor de Pit en 900 voor de Coöperatie. Al deze 1200 zullen worden geplaatst op het dak van het oorlogsmuseum.

Conclusie: De maximale capaciteit van 1200 panelen gaat er komen

Ondanks dat we de maximale capaciteit bereikt lijken te hebben kunnen belangstellenden zich nog steeds inschrijven. Tenslotte is niet zeker dat iedereen ook daadwerkelijk meedoet. Daarnaast; mocht er voldoende belangstelling zijn dan zullen we de mogelijkheden van een tweede dak onderzoeken.

Inschrijfprijs  waarschijnlijk onder de 300 euro

Indien daadwerkelijk de 900 voorinschrijvers ook allemaal de ledenovereenkomst tekenen heeft dat een substantiële consequentie in positieve zin . De eerder vermelde inschrijfprijs van 350 Euro per paneel kan veel lager.

Op basis van de huidige inschattingen zal die tussen de 275 en 300 Euro komen te liggen.

Het exacte bedrag weten we pas als alle inschrijvers zeker zijn en we ook de exacte investeringsbedragen bekend zijn.

 

Financieel rendement naar boven de 7%

Door de veel grotere belangstelling dan verwacht zal het financieel rendement veel beter zijn dan het eerder vermelde 4-5%. Op basis van de huidige inschattingen zal dit tussen de 7-8% per jaar liggen. Dit omdat de inleg per paneel veel lager zal zijn. Tevens zijn diverse jaarlijkse coöperatiekosten een vast bedrag. Hierdoor zullen  deze per paneel per jaar dus lager worden. Deze lagere aanschaf met lagere kosten leidt tot een veel beter rendement.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

  • Nu de coöperatie bestaat kunnen we ook de formele ledenovereenkomsten definitief maken. We verwachten rond 20 juli deze naar alle belangstellenden toe te sturen
  • Formele stappen, inschrijving Kamer van Koophandel, openen bankrekening en werven en selecteren van een penningmeester.
  • Opstellen technische specificatie en aanvraag offertes voor het zonnedak
  • Formeel contracteren van het dak van het oorlogsmuseum

 

Kortom binnen 2 weken verwachten we te starten met de formele inschrijving via de ledenovereenkomsten. We houden jullie op de hoogte.

Het Duurzaam Overloon team: Stijn Eric, Antwan en Dennis

Coöperatie Duurzaam Overloon! is opgericht.