Info december 2018

De belastingaanwijzing is binnen We hebben medio september de belastingaanwijzing ontvangen. Dat wil zeggen dat DO! Alle gevraagde stukken heeft aangeleverd en formeel is goedgekeurd als energiecoöperatie. Daarmee maken al onze leden dus aanspraak op het terugkrijgen van de energiebelasting

info augustus 2018

Pas OP Kies de juiste elektriciteitsleverancier! Recente vragen van een aantal leden heeft het bestuur doen besluiten om een extra info bulletin uit te geven. Kies de juiste elektriciteitsleverancier! Nu de bruto productiemeters van de installaties lopen is het erg

We gaan van start!

Hierbij het 9e infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de laatste stand van zaken. Opdracht tot bouw vertrekt en installatie gaat beginnen We hebben goed nieuws.  De contracten met de leveranciers zijn getekend en de bouw