info augustus 2018

Pas OP Kies de juiste elektriciteitsleverancier! Recente vragen van een aantal leden heeft het bestuur doen besluiten om een extra info bulletin uit te geven. Kies de juiste elektriciteitsleverancier! Nu de bruto productiemeters van de installaties lopen is het erg

We gaan van start!

Hierbij het 9e infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de laatste stand van zaken. Opdracht tot bouw vertrekt en installatie gaat beginnen We hebben goed nieuws.  De contracten met de leveranciers zijn getekend en de bouw

Infobulletin 8 November 2017

Hierbij het 6de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! met daarin het overzicht van de eerste algemene leden vergadering op woensdag 8 oktober.  Zonnedak is opnieuw overtekend De uitbreiding van 1200 naar 1440 panelen is uiterst succesvol verlopen. Alle 1440 panelen

1e ledenvergadering

Zoals aangekondigd in het infobulletin van 27 september vindt op woensdag 8 november 2017 de eerste ledenvergadering plaats van Duurzaam Overloon! Inmiddels zijn alle 1140 beschikbare paneeldelen gereserveerd en zijn we dus “uitverkocht”.   Hieronder alvast de voorlopige agenda voor