Schrijf je via Duurzaam Overloon! in bij Greenchoice

Duurzaam Overloon! en Greenchoice hebben een partnerovereenkomst getekend voor 3 jaar. Duurzaam Overloon! gaat dus 3 jaar lang Overloonse groene stroom leveren aan Greenchoice. Leden maar ook sympathisanten van Duurzaam Overloon kunnen via onderstaande link informatie krijgen om een overeenkomst met Greenchoice af te sluiten voor levering van energie.

https://www.greenchoice.nl/duurzaamoverloon/

Iedereen die zich aanmelden via deze link wordt automatisch gekoppeld aan de samenwerking overeenkomst met DO! Je hoeft dus geen lid te zijn van Duurzaam Overloon! om gebruik te maken van deze regeling.

Opbrengst september

In de maand september een totaalopbrengst van 26796 KwH. De top was 1536 KwH deze maand op 2 september, op 26 september was met 225 KwH het minimum. Het gemiddelde was 893 KwH per dag.

Terugkijkend naar de afgelopen 12 maanden is de opbrengst per paneel nu ruim 270 KwH, dit is dus een indicatie voor de jaaropbrengst per paneel.

Opbrengst juni

In de maand juni een totaalopbrengst van 48432 KwH. De top was 2175 KwH deze maand op 27 juni, op 20 juni was met 932 KwH het minimum. Het gemiddelde was 1.614 KwH per dag.

Opbrengst mei

In de maand mei een totaalopbrengst van 40098 KwH. De top was 2125 KwH deze maand op 15 mei, op 21 mei was met 229 KwH het minimum. Het gemiddelde was 1.293 KwH per dag.

Opbrengst april

Deze maand een totaalopbrengst van 38438 KwH. De top was 1768 KwH deze maand op 20 april, op 17 april was met 555 KwH het minimum. Het gemiddelde was 1281 KwH per dag.

Opbrengst Maart

Deze maand een totaalopbrengst van 21542 KwH. De top was 1530KwH deze maand op 29 maart, de eerste dag van de maand was met 117KwH het minimum. Het gemiddelde was 695 KwH per dag.

Opbrengst februari 2019

Deze maand een totaalopbrengst van 14877 KwH. Vooral de laatste dagen van februari waren helder en zonnig en hebben de opbrengst omhoog gestuwd. De top was 1035KwH deze maand, de eerste dag van de maand was met 21KwH het minimum. Het gemiddelde was 531 KwH.

Info december 2018

De belastingaanwijzing is binnen

We hebben medio september de belastingaanwijzing ontvangen. Dat wil zeggen dat DO! Alle gevraagde stukken heeft aangeleverd en formeel is goedgekeurd als energiecoöperatie. Daarmee maken al onze leden dus aanspraak op het terugkrijgen van de energiebelasting voor de komende jaren. Aangezien dit ongeveer 2/3 van de opbrengst is, is dit dus een zeer belangrijke formele stap. Hierdoor kunnen we nu ook het productiejaar vaststellen ter verrekening van deze belasting.

Vaststelling productiejaar

In overleg met Greenchoice is besloten om het productiejaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Dat is gemakkelijk omdat de energiebelasting ook vaak per kalenderjaar wordt aangepast. Dit houdt in dat DO! de opgewekte energie tot en met 31 december 2018 zal meenemen in de 1ste verrekening van de energiebelasting.  Wegens de korte productieperiode zal het gaan om een relatief klein bedrag maar het is voor ons als bestuur een goede lering voor de volgende jaren en voor de leden die mogelijk nog een energieleverancier hebben die niet meewerkt aan verrekening zal hierdoor de eventuele schade meevallen.

Die leden die via Greenchoice hun stroom krijgen hoeven hiervoor niets te doen. Wij sturen de data begin januari 2019 naar Greenchoice. Greenchoice zal dan automatisch een verrekening/creditnota opmaken voor elke afnemer en de energiebelasting, waar op grond van het aantal panelen recht op is, met de leden verrekenen.

Diegene die niet bij Greenchoice zijn aangesloten krijgen in januari van DO! een document met de opgave van het aantal kWh en een kopie van de belastingaanwijzing. Het lid dient deze zelf naar zijn leverancier op te sturen om op die wijze van zijn leverancier de belasting terug te krijgen.

Compleet maken administratie

Om een rechtsgeldig productieoverzicht voor de leden te maken hebben we nog wat gegevens van onze leden nodig. Binnenkort ontvangt u een mail hierover met de vraag om gegevens te controleren en zo nodig aan te leveren.

Investering komt uit op 320 euro per paneel

Nu alles bijna rond is en de installatie binnenkort formeel wordt opgeleverd weten wij ook wat de echte investering gaat worden. Wij zijn uitgekomen op bijna 320 euro per paneel.

Dit betekent dat we per paneel dus 5 euro over gaan houden van de 325 inleg.  Begin 2019 maken we de jaarrekening op over 2018. We zullen dan op de ledenvergadering een voorstel doen voor de uitkering per paneel aan de leden over 2018. Hierin zal de 5 euro worden meegenomen. We verwachten ergens in maart de ledenvergadering te houden, daarna kan tot uitbetaling worden overgegaan.

Weerstation

We plaatsen bij onze installatie op het dak van het museum ook een weerstation.
Hiermee kunnen we dan ook de zoninstraling meten en zien of onze installatie voldoende opbrengst heeft op basis van zoninstraling.

Opbrengst overzicht

Op de website staat sinds kort een opbrengst overzicht. Je kunt daar de maandelijkse en totaalopbrengst aflezen. Het is ook omgerekend naar een opbrengst per paneel. Ook is af te lezen hoeveel kg CO2 uitstoot we met elkaar hebben bespaard.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

 • Compleet maken van de administratie.
 • Formele oplevering van de installaties, naar verwachting eind december.
 • Oplossen geluidsoverlast bij Oorlogsmuseum.
 • Huishoudelijk reglement met o.a. regels rondom panelen verkoop.

 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met

info augustus 2018

Pas OP Kies de juiste elektriciteitsleverancier!

Recente vragen van een aantal leden heeft het bestuur doen besluiten om een extra info bulletin uit te geven. Kies de juiste elektriciteitsleverancier!

Nu de bruto productiemeters van de installaties lopen is het erg belangrijk dat u als coöperatie lid zeker weet dat uw elektriciteitsleverancier meewerkt aan het  verrekenen van de energiebelasting over de door uw, binnen de coöperatie, opgewekte stoom. Greenchoice werkt hier als onze huisleverancier natuurlijk aan mee en als u zich via de link op onze website heeft aangemeld dan wordt de verrekening zelfs automatisch uitgevoerd aan het einde van het productiejaar.

Zoals in de voorlichtingsavond, door onze adviseur Guus Koster, aangegeven zijn energiemaatschappijen namelijk niet verplicht om mee te werken aan de verrekening. Als u zich dus niet heeft aangemeld bij Greenchoice moet u dit zelf navragen bij uw leverancier. U moet dan aan het einde van het jaar ook zelf de energiebelasting terugvragen. U krijgt hiervoor aan het einde van een lopend jaar van de coöperatie een productie overzicht en een kopie van de belastingbeschikking.

Uit recente communicatie met leden is gebleken dat VandeBron, Essent en Energiedirect niet meewerken aan de verrekening. Verder weten we dat Engie heeft aangegeven wel mee te werken aan de verrekening en natuurlijk Greenchoice ook.
Greenchoice werkt niet mee aan het overnemen van opzegvergoedingen van andere maatschappijen omdat Greenchoice zelf deze boetes niet in rekening brengt.

Hieronder puntsgewijs onze spelregels rondom de verrekening van de energiebelasting:

 • Meld je bij voorkeur aan bij Greenchoice via de link op onze website.
 • Voor alle leden die zich via de website aanmelden bij Geenchoice vindt de verrekening van de energiebelasting automatisch plaats aan het einde van een productie jaar.
 • De coöperatie ontvangt een bijdrage van ongeveer 13,50 voor elk lid die met elektra is aangemeld via de link op de website (ook voor niet coöperatieleden) of rechtstreeks bij Greenchoice. DO! krijgt die bijdrage niet als dit is gebeurd via een vergelijkingssite zoals pricewise.nl of gaslicht.nl

 

 • Iedereen die zich nietvia bij Greenchoice heeft aangemeld

o   Is er zelf verantwoordelijk voor een leverancier te kiezen die meewerkt aan de energiebelasting verrekening. Vraag dit dus altijd na!

o   Moet aan het einde van een productiejaar zelf de verrekening aanvragen met de dan door de coöperatie aangeleverde gegevens.

o   De coöperatie kan voor het aanleveren van deze gegevens administratiekosten in rekening brengen. (moet nog over besloten worden tijdens een ledenvergadering)

o   DO! ontvangt voor deze leden geen jaarlijkse vergoeding van Greenchoice en daarom verrekend DO! deze in afrekening bij het lid.

 • Als je wel bij Greenchoice zit maar via een prijsvergelijkingssite dan krijgt DO! geen jaarlijkse vergoeding van Greenchoice en daarom verrekend DO! deze in afrekening bij het lid.

 

Check dus vandaag nog bij de elektriciteitsleverancier!

 

Hoe komt de financiële opbrengst van het zonnedak naar de leden?

Nu de installaties draaien en binnenkort ook de laatste tussenmeters zijn geplaatst wordt het tijd om jullie te informeren over hoe de financiële opbrengsten naar de leden komen.

We kennen 2 geldstromen die beiden verschillend naar jullie toekomen.

 1. De opbrengst van de stroom bij Greenchoice.

We verkopen de opbrengst van de stroom aan Greenchoice.  Elk kalenderjaar maken we op hoeveel opbrengst er is en hoeveel kosten we hebben. Het resultaat van die 2 is de netto opbrengst van dat jaar. Er wordt een jaarrekening opgemaakt en het bestuur maakt een voorstel tot uitkering per certificaat ( lees zonnepaneel). In de algemene vergadering besluiten de leden tot goedkeuring van dit voorstel.  Na goedkeuring zullen de bedragen aan de leden worden overgemaakt. We verwachten dat elk jaar rond April te kunnen doen. De eerste keer dus in april 2019 zou je je opbrengst bijdrage op je rekening krijgen.

De opbrengst van verkoop van elektriciteit is ongeveer 1/3 van de totale opbrengst van de installatie.

 1. De opbrengst via teruggaaf van de energiebelasting.

De energiebelasting krijgen u zelf terug via de energieleverancier.  Aan het einde van elk productiejaar ( voor ons dus september 2019) stuurt DO! een overzicht naar Greenchoice met de jaaropbrengst in KwH en de volumes per paneel en de verdeling van panelen per lid.  Duurzaam Overloon! sluit tevens een overeenkomst met de belastingdienst.

Greenchoice verwerkt die informatie en stuurt een creditnota aan de leden en betaalt het bedrag uit aan het lid.

Leden die niet bij Greenchoice zitten moeten dit zelf regelen. Die krijgen van DO! een overzicht en dienen zelf met hun leverancier aan de slag te gaan om het terug te krijgen.

Zorg ervoor dat je leverancier wel hier aan mee werkt want hij is dat wettelijk niet verplicht. Als hij besluit niet mee te werken krijg je de energiebelasting dus niet terug.

Aangezien dit ongeveer 2/3 is van de gehele jaaropbrengst is dit dus heel belangrijk

 

 

Gegevens energieleverancier opgeven aan DO!

Om met name de energiebelasting teruggave straks goed te kunnen regelen hebben we binnenkort een aantal gegevens nodig van je huidige energieleverancier. Voor de leden die lid zijn van Greenchoice is dit waarschijnlijk niet nodig. Het kan dus zijn dat u binnenkort een persoonlijke mail hierover ontvangt.