Schrijf je via Duurzaam Overloon! in bij Greenchoice

Duurzaam Overloon! en Greenchoice hebben een partnerovereenkomst getekend voor 3 jaar. Duurzaam Overloon! gaat dus 3 jaar lang Overloonse groene stroom leveren aan Greenchoice. Leden maar ook sympathisanten van Duurzaam Overloon kunnen via onderstaande link informatie krijgen om een overeenkomst met Greenchoice af te sluiten voor levering van energie.

https://www.greenchoice.nl/duurzaamoverloon/

Iedereen die zich aanmelden via deze link wordt automatisch gekoppeld aan de samenwerking overeenkomst met DO! Je hoeft dus geen lid te zijn van Duurzaam Overloon! om gebruik te maken van deze regeling.

Opbrengst september

In de maand september een totaalopbrengst van 26796 KwH. De top was 1536 KwH deze maand op 2 september, op 26 september was met 225 KwH het minimum. Het gemiddelde was 893 KwH per dag.

Terugkijkend naar de afgelopen 12 maanden is de opbrengst per paneel nu ruim 270 KwH, dit is dus een indicatie voor de jaaropbrengst per paneel.

Opbrengst juni

In de maand juni een totaalopbrengst van 48432 KwH. De top was 2175 KwH deze maand op 27 juni, op 20 juni was met 932 KwH het minimum. Het gemiddelde was 1.614 KwH per dag.

Opbrengst mei

In de maand mei een totaalopbrengst van 40098 KwH. De top was 2125 KwH deze maand op 15 mei, op 21 mei was met 229 KwH het minimum. Het gemiddelde was 1.293 KwH per dag.

Opbrengst april

Deze maand een totaalopbrengst van 38438 KwH. De top was 1768 KwH deze maand op 20 april, op 17 april was met 555 KwH het minimum. Het gemiddelde was 1281 KwH per dag.

Opbrengst Maart

Deze maand een totaalopbrengst van 21542 KwH. De top was 1530KwH deze maand op 29 maart, de eerste dag van de maand was met 117KwH het minimum. Het gemiddelde was 695 KwH per dag.

Opbrengst februari 2019

Deze maand een totaalopbrengst van 14877 KwH. Vooral de laatste dagen van februari waren helder en zonnig en hebben de opbrengst omhoog gestuwd. De top was 1035KwH deze maand, de eerste dag van de maand was met 21KwH het minimum. Het gemiddelde was 531 KwH.

Info december 2018

De belastingaanwijzing is binnen

We hebben medio september de belastingaanwijzing ontvangen. Dat wil zeggen dat DO! Alle gevraagde stukken heeft aangeleverd en formeel is goedgekeurd als energiecoöperatie. Daarmee maken al onze leden dus aanspraak op het terugkrijgen van de energiebelasting voor de komende jaren. Aangezien dit ongeveer 2/3 van de opbrengst is, is dit dus een zeer belangrijke formele stap. Hierdoor kunnen we nu ook het productiejaar vaststellen ter verrekening van deze belasting.

Vaststelling productiejaar

In overleg met Greenchoice is besloten om het productiejaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Dat is gemakkelijk omdat de energiebelasting ook vaak per kalenderjaar wordt aangepast. Dit houdt in dat DO! de opgewekte energie tot en met 31 december 2018 zal meenemen in de 1ste verrekening van de energiebelasting.  Wegens de korte productieperiode zal het gaan om een relatief klein bedrag maar het is voor ons als bestuur een goede lering voor de volgende jaren en voor de leden die mogelijk nog een energieleverancier hebben die niet meewerkt aan verrekening zal hierdoor de eventuele schade meevallen.

Die leden die via Greenchoice hun stroom krijgen hoeven hiervoor niets te doen. Wij sturen de data begin januari 2019 naar Greenchoice. Greenchoice zal dan automatisch een verrekening/creditnota opmaken voor elke afnemer en de energiebelasting, waar op grond van het aantal panelen recht op is, met de leden verrekenen.

Diegene die niet bij Greenchoice zijn aangesloten krijgen in januari van DO! een document met de opgave van het aantal kWh en een kopie van de belastingaanwijzing. Het lid dient deze zelf naar zijn leverancier op te sturen om op die wijze van zijn leverancier de belasting terug te krijgen.

Compleet maken administratie

Om een rechtsgeldig productieoverzicht voor de leden te maken hebben we nog wat gegevens van onze leden nodig. Binnenkort ontvangt u een mail hierover met de vraag om gegevens te controleren en zo nodig aan te leveren.

Investering komt uit op 320 euro per paneel

Nu alles bijna rond is en de installatie binnenkort formeel wordt opgeleverd weten wij ook wat de echte investering gaat worden. Wij zijn uitgekomen op bijna 320 euro per paneel.

Dit betekent dat we per paneel dus 5 euro over gaan houden van de 325 inleg.  Begin 2019 maken we de jaarrekening op over 2018. We zullen dan op de ledenvergadering een voorstel doen voor de uitkering per paneel aan de leden over 2018. Hierin zal de 5 euro worden meegenomen. We verwachten ergens in maart de ledenvergadering te houden, daarna kan tot uitbetaling worden overgegaan.

Weerstation

We plaatsen bij onze installatie op het dak van het museum ook een weerstation.
Hiermee kunnen we dan ook de zoninstraling meten en zien of onze installatie voldoende opbrengst heeft op basis van zoninstraling.

Opbrengst overzicht

Op de website staat sinds kort een opbrengst overzicht. Je kunt daar de maandelijkse en totaalopbrengst aflezen. Het is ook omgerekend naar een opbrengst per paneel. Ook is af te lezen hoeveel kg CO2 uitstoot we met elkaar hebben bespaard.

Vervolgstappen

We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:

  • Compleet maken van de administratie.
  • Formele oplevering van de installaties, naar verwachting eind december.
  • Oplossen geluidsoverlast bij Oorlogsmuseum.
  • Huishoudelijk reglement met o.a. regels rondom panelen verkoop.

 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met